Att Libyens Ledare sedan 42 år nyligen blev mördad, som ett led i den NATO-ockupation som inleddes för några månader sedan, har väl inte många missat. Många frågar nu öppet om hela operationen drogs igång av ekonomiska skäl. Muammar Gaddafi hade nämligen långt gångna planer på att skapa en afrikansk storvaluta som skulle kunna ses som ett hot mot framförallt dollarn och euron och därmed eventuellt rubba den ekonomiska maktbalansen.

Skydda civilbefolkning?
Den formella förklaringen till attacken och numera ockupationen av Libyen är att NATO ville skydda Libyens folk från Gaddafi. Därför har man massivt bombat Libyens folk. Vidare har man tränat och beväpnat en lokal rebellarmé som hela tiden begår enorma övergrepp och krigsförbrytelser mot folket. Förutom den officiella förklaringen finns även en informell sådan om att NATO-länderna vill säkra sina oljeintressen, vilket förstås också är delvis sant. Men det som slutligen avgjorde det hela var alltså troligen det ekonomiska hot som de såg komma. Enligt Frankrikes president Sarkozy var det tydligt att ”libyerna äventyrade den ekonomiska säkerheten för mänskligheten.” Det faktum att rebellerna i inledningsskedet (i mars) gjorde en timeout för att etablera en ny centralbank, redan innan man ens bildat en alternativ regering, talar väl även det för sig själv.

Afrikansk gulddinar
Gaddafis plan var att ett antal arabiska och afrikanska stater skulle bilda en egen federation med en egen valuta tillverkad i guld, en gulddinar. Tanken var att man bara skulle acceptera denna valuta som betalning när man sålde olja till t.ex. USA. Detta hade medfört att de stora bankintressen som idag har kontroll över samtliga stora valutor skulle få en konkurrent som de inte tjänade några pengar på. Det skulle rent av rubba maktbalansen i världen. Libyen som innan ockupationen hade en guldreserv på 144 ton hade kunnat se sig som ett rikt land.

Dollarn världsvaluta
I uppgörelsen i Bretton Woods efter andra världskriget beslutades att dollarn skulle vara världsvaluta och ligga till grund för all världshandel. I början av sjuttiotalet beslutade Saudiarabien att de endast skulle sälja olja mot dollar och de andra OPEC länderna följde exemplet.
Dollarn kontrolleras av Federal Reserve som ägs av privata bankintressen helt utan insyn från amerikanska medborgare.

Storskaligt bedrägeri
Kontrollerar man i vilken takt pengar skall tryckas och vilket värde de skall ha säger det sig själv att man har osunt mycket makt. Det vore som att spela monopol och själv bestämma reglerna och när man vill kunna tillverka nya pengar om man behöver.
Dessa bankirer har under lång tid tjänat astronomiska belopp på sitt storskaliga bedrägeri. De låtsaspengar de skapar har förstås inget egenvärde utan man köper reella värden och mutar till sig makt. Den största donationen till Obamas valkampanj var till exempel från en av dessa skurkar, Goldman Sachs.
Hela den medieapparat som hela tiden hyllar deras nya världsordning kostar förstås massor och utan det ständiga propagandaflödet hade vi definitivt sett en folklig resning mot dem och deras makt hade varit förintad. Detta förklarar varför deras onda öga direkt riktas mot alla försök att skapa en valuta utanför deras kontroll.

Varning till andra
Med mordet på Gaddafi vill man förutom att undanröja en fiende även sända ut ett tydligt meddelande till övriga ledare i världen. Försök inte att rubba vår världsordning. Det är därför man har släppt fram bisarra videoklipp när Gaddafi släpas omkring och lynchas av en pöbel. Att USA:s utrikesminister Hillary Clinton öppet sitter och hånflinar när hon får dödsbeskedet är tydligen accepterat och värdigt beteende dessa dagar för en amerikansk minister.


Hillary Clinton – högmod går före fall!


Russia Today har som vanligt en mer objektiv bild av verkligheten än svenska medier


  • Publicerad:
    2011-11-03 00:00