CYBERPANDEMI. Jazzhands McFeels beskriver hur globalister rättfärdigar en nära förestående och utbredd konsolidering av makt.

En av USA:s största köttleverantörer, JBS USA, tvingades ner på knä i nästan en vecka efter ännu en omgång av ransomeware-attacker mot dess IT-infrastruktur.

Detta panikinducerande angrepp följde liknande angrepp mot Colonial Pipeline, Microsoft Exchange Server, Evergreen, infrastruktur för amerikanska sjukhus, och Solarwinds. Deras verksamhet har återupptagits och normaliserats, men en känsla av FUD kvarstår.

Ett första exempel på FUD:

I november 2020 samlade sig World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz, för att diskutera den så kallade Stora omställningen (The Great Reset).

Under en paneldiskussion förklarade den tidigare amerikanska utrikesministern John Kerry att ”Biden-administrationen kommer att stötta Den stora omställningen, och Den stora omställningen kommer att ske snabbare och intensivare än vad de flesta kan tänka sig”. 

Den stora omställningen har som mål att fundamentalt omvandla det nuvarande systemet i sin helhet. Som WEF-grundaren Klaus Schwab skrev i juni 2020:

Världen måste agera tillsammans och fort för att omstrukturera alla aspekter av våra samhällen och ekonomier, från utbildning till sociala kontrakt och arbetsförhållanden. Alla länder, från USA till Kina, måste delta, och alla industrier, från gas till teknologi måste omvandlas. Kort sagt, vi behöver en ”Stor omställning” av kapitalismen.

WEF utförde dessutom förra året en simulering kallad Cyber Polygon 2020, där de samarbetade med globala banker för att utföra en robust dataangreppssimulering, som riktade in sig på finansindustrin, en faktisk händelse som de idealiserar som ett sätt att bana vägen för en ”omställning” av den globala ekonomin. Intressant nog finansierade också WEF en pandemi-simulering kallad ”Event 201″, i oktober 2019, bara ett par månader före starten på Covid-19-krisen. I denna simulering spred sig en coronavirus-pandemi över världen och skapade allvarliga störningar av den globala ekonomin, detta bara några veckor före det första fallet av Covid-19 identifierats.

Cyber Polygon föregick den ökända hackningen av Solarwinds, som nu har bekräftats vara ett digitalt terrordåd från Israels Enhet 8200. Vi diskuterade det fallet utförligt i FTN 381.

I februari 2021 kungjorde WEF att en ny ”cyberpandemi”-simulering ska ske den 9 juli 2021, för att simulera ett cyberangrepp på försörjningskedjor likt den senaste hackningen av Solarwinds, för att bedöma deltagarnas motståndskraft mot cyberangrepp.

Kommer Cyber Polygon att vara lika profetisk för Den stora omställningen som Event 201 var för Covid-19-pandemin? Vi kanske redan har vårt svar.

Såhär sa Klaus Schwab i ett tal inför WEF i november 2020:

Ja, detta är Klaus Schwab:

Både timingen och motivet bakom hackningen av JBS är alltför perfekt. Medan världen försöker normalisera sig efter den första pandemin har störningar av logistikkedjor blivit ett användbart verktyg för att driva upp priser. Särskilt priser på mat och jordbruksråvaror har skjutit i höjden. Från korn till socker, och från nötkött till kaffe. Priserna har i genomsnitt ökat med 70 procent (I USA, reds. anm.), jämfört med förra året. Med tanke på att 40 procent av amerikanerna tjänar 50 000 dollar om året eller mindre, och enligt vissa beräkningar spenderar 30 procent av sin inkomst på matvaror, så är den här typen av prishöjningar ohållbara.

Med kornpriser på gränsen till 7 dollar per skäppa – på grund av allvarlig torka i USA och Brasilien – så har priserna på nötkött, griskött och kyckling ökat massivt.

På grund av högre köttpriser och utbredda ekonomiska problem som har sänkt efterfrågan, hade JBS redan börjat minska sin produktion. Brasilianska köttpackare började avveckla sin verksamhet i april, och Argentina förbjöd all köttexport i ett försök att stabilisera priser inrikes.

Samtidigt har producenter av köttsubstitut, exempelvis Beyond Meat och Meatless Farm, fått ett enormt stöd från nya investerare som vill finansiera deras globala expansion medan de flesta andra företag i branschen krymper. Dessutom donerar de sina produkter till diverse livsmedelsbanker för att fylla det så kallade ”proteinglappet”.

Det som gör det mycket värre är bristen på lastbilstransporter, som det amerikanska lastbilsförbundet uppskattar kommer leda till en brist på 100 000 lastbilschaufförer till både korta och långa sträckor, innan 2023. Med tanke på att genomsnittslönen för en lastbilschaufför ligger på 2500 dollar per vecka, så verkar förhållandena för automatisering mogna.

Och alla dessa händelser är naturligtvis HELT slumpmässiga och på intet sätt koordinerade.

”Endast systemet kan rädda systemet”
Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) har motgiftet. I sin rapport från november 2020 hävdar stiftelsen att en sammanslagning av Wall Street-banker, dess reglerande organ och underrättelsetjänster, är mycket viktigt för att konfrontera en nära förestående cyberpandemi som skulle leda till en kollaps av det existerande finanssystemet.

CEIP är en av de mest inflytelserika utrikespolitiska tankesmedjorna i USA. Rådgivare åt det gemensamma WEF-Carniege-projektet inkluderar amerikanska Federal Reserve, den europeiska centralbanken, Bank of America, JPMorgan Chase, INTERPOL, US Secret Service, Amazon, Accurente och globala finansinstitutioner som Internationella Valutafonden och Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Andra rådgivare är Steve Silberstein, administrerande direktör för Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), och chefen för WEF:s center för datasäkerhet, Jeremy Jurgens, som också var en prominent figur vid Cyber Polygon-simuleringen.

I april 2021 varnade FS-ISAC för att hackare kan vara på väg att agera mot det globala finanssystemet. Silberstein har tidigare varnat om samma sak, något som publicerades i en gemensam rapport av World Economic Forum och CEIP. Denna olycksbådande rapport publicerades bara månader efter att WEF utförde Cyber Plygon 2020 och veckor före cyberangreppet mot Solarwinds.

En rad hackningar och FUD-operationer följde, inklusive cyberangreppet mot JBS.

Från rapporten:

Ondsinnade aktörer utnyttjar denna digitala transformation och utgör ett växande hot mot det globala finanssystemet, finansiell stabilitet, och tilliten till det finansiella systemets integritet. Illvilliga aktörer använder cyberresurser för att stjäla från, förstöra, och på andra sätt hota finansiella institutioner, investerare, och allmänheten. Dessa aktörer inkluderar inte bara allt mer vågade kriminella, men också statliga och stats-finansierade angripare.

Nyckelpersoner slår på FUD-alarmet:

  • Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken och tidigare direktör för internationella valutafonden, varnade i februari 2020 för att ”ett cyberangrepp kan trigga en allvarlig finanskris”.
  • Haruhiko Kuroda, guvernör för Japans centralbank förutspådde att ”cybersäkerhet kan komma att bli finanssystemets största riskfaktor inom en snar framtid”.
  • Jamie Dimon, vd för den judiska storbanken JPMorgan Chase förklarade också cyberangrepp som ”det största hotet mot det amerikanska finanssystemet”.
  • The Bank for International Settlements styrelse för finansiell stabilitet, har hävdat följande:

Cyberangrepp utgör ett hot mot det globala finanssystemets stabilitet, och en allvarlig cyberincident – om den inte blir ordentligt innesluten – kan skapa allvarliga störningar av finansiella system, inklusive kritisk finansiell infrastruktur, vilket skulle leda till bredare implikationer för finansiell stabilitet.

WEF-Carniege-rapporten tillägger att:

Utnyttjandet av cyber-sårbarheter kan leda till förluster för investerare och allmänheten, och leda till signifikant skada på offentlighetens tillit till det nuvarande finanssystemet.

Juden Andrew Weiss från CEIP uttalar sig om Solarwinds:

Rapporten rekommenderar vidare att minska ”fragmentering”. Vad betyder ens det? Bakom kraven efter djupare samarbete finns en långvarig önskan om att de-facto smälta samman olika komponenter av systemet till en holistisk superstruktur för ledning och kontroll:

Detta kräver att länder inte bara organiserar sig bättre inrikes, utan också att man stärker internationellt samarbete för att försvara mot, utreda, lagföra, och idealt sett förhindra framtida angrepp. Detta antyder att finanssektorn och finansiella auktoriteter regelbundet måste interagera med rättsväsendet och andra nationella säkerhetstjänster på helt nya sätt. Både inrikes och internationellt.

Och sen…

Regeringar borde använda sina nationella säkerhetsföreningars unika färdigheter för att hjälpa till att skydda FMIs (financial market infrastructures) och viktiga handelssystem.

Man säger vidare:

Nationella säkerhetstjänster borde konsultera kritiska molntjänstleverantörer, (som Amazon Web Services), för att fastslå hur underrättelse kan användas för att hjälpa till med identifiering och övervakning av potentiella hot-aktörer, och utveckla en mekanism för att dela information om förestånde hot med IT-företag.

Det har exempelvis rapporterats att Bank of America, den näst största banken i USA och del i WEF-Carniege cyberpolitiska initiativ, tillsammans med FS-ISAC ”aktivt, men i hemlighet samarbetet” med amerikanska underrättelsetjänster i jakten på ”politiska extremister” efter händelserna vid kongressbyggnaden den 6 januari. Bank of America delade privat information med den federala regeringen utan att informera eller be om samtycke från sina kunder, och agerade därför de-facto som en underrättelsetjänst.

Till slut framlägger rapporten ett önskemål om att förena säkerhetstjänster med finansindustrin och använda det som modell för att göra det samma med andra ekonomiska sektorer:

Beskyddande av det internationella finanssystemet kan tjäna som en modell för andra sektorer, och att fokusera på finanssektorn innebär en startpunkt som kan bana väg för att skydda andra sektorer bättre i framtiden.

Rapporten kommer fram till den illavarslande slutsatsen att ”En sak är klar: Det är inte en fråga om en allvarliga händelse kommer att ske, utan när den sker”.

”När” är nu, men det som hittills är oberört av raden av hacking-narrativ är finanssystemet självt. Den enda frågan som kvarstår är hur stor och omfattande krisen måste bli för att rättfärdiga de övergripande förändringar som de judiska eliterna eftersträvar.

/Jazzhands McFeels

Ursprungligen publicerat på Dissident-Mag.com


  • Publicerad:
    2021-06-21 09:00