SVERIGE. Trots stor risk för återfall väntas Hagamannen släppas på fri fot i sommar. Dock kommer han, för sin egen säkerhet, inte vara tillåten att vistas i Umeå eller de kringliggande kommunerna då det inte kan uteslutas att det finns en hotbild mot honom.

Nicklas Lindgren, även känd som Hagamannen härjade under åren 1998-2000 i området Haga i Umeå. Under två år blev fem kvinnor och en 14-årig flicka överfallna, misshandlade och i tre fall våldtagna. Det var dock flera år senare, 2006 som polisen hittade honom. Han hade då överfallit en 51-årig kvinna vid Tegsbron och bland annat bitit av hennes öra. Enligt tingsrätten hade han i det fallet för avsikt att döda kvinnan.

Tingsrätten ansåg att han visat särskild hänsynslöshet och råhet och dömde honom till 14 års fängelse för mordförsök, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till våldtäkt.

Till sommaren har han avtjänat sitt straff och han har i fängelset skött sig bra och genomgått flera rehabiliteringsprogram.

Redan tidigt under hans fängelsestraff gjordes en psykiatrisk undersökning som visade på att Nicklas har flera diagnoser och risken för återfall i sexuellt våld bedömdes sammantaget som klart förhöjt och i ett uttalande från kriminalvården i september framgår att det ”fortfarande finns skäl att vidta fortsatta begränsningar i NN’s (Hagamannens namn, red. anm.) verkställighet”. Och vidare att ”det fortfarande finns en påtaglig och beaktansvärd risk att NN begår brott eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet om han beviljas permission på egen hand eller särskilda utslussningsåtgärder”.

Trots detta väntas Hagamannen bli frisläppt på grund av att hans straff är tidsbestämt.

— Så är spelreglerna när man döms till ett tidsbestämt straff. Då tar man ingen hänsyn till hur farlig någon bedöms vara. Det är därför som rättspsykiatrin alltid har överlägsna återfallssiffror, säger Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

Nicklas Lindgren vänts dock få en särskild bestämmelse över sig under hans första år som frigiven. Övervakningsnämden i Umeå har beslutat att Nicklas under sitt första år inte får vistas i Umeå eller de kringliggande kommunerna på grund av att det inte kan uteslutas att det föreligger en ”stor hotbild och ett stort agg mot Niklas Lindgren, i synnerhet i det geografiska område där han härjade”. Han ”torde vara känd både till namn och utseende”, enligt beslutet från Övervakningsnämnden i Umeå.

Källa:
Hagamannen fri i sommar


  • Publicerad:
    2015-05-13 15:00