VETENSKAP. En ny undersökning visar att nästan hälften av Sverigedemokraternas väljare anser att det finns biologiska raser, en radikal åsikt jämfört med partiets officiella linje med rasförnekande ”öppna svenskhet”.

Det var under försommaren som Demoskop genomförde en undersökning där 21 procent av de 1113 tillfrågade personerna svarade att människan kan indelas i biologiska raser. Bland männen var siffran 28 procent och bland kvinnorna var det bara 15 procent som visste att det finns olika raser.

Enligt en artikel i DN utmärkte sig även vänsterpartister och miljöpartister negativt:

Än större skillnader framkom mellan olika partiers sympatisörer. Endast 1 procent av de personer som i undersökningen sade att de skulle rösta på Vänsterpartiet om det var val i dag instämde i påståendet att människor kan indelas i raser. Även bland Miljöpartiets sympatisörer var siffran förhållandevis låg: 5 procent. Övriga partiers sympatisörer instämde helt eller delvis i påståendet enligt följande fördelning: Socialdemokraternas sympatisörer 13 procent, Centerpartiets 15 procent, Moderaternas 23 procent, Folkpartiets 28 procent, Kristdemokraternas 33 procent och Sverigedemokraternas 48 procent.

Nästan hälften av sverigedemokraternas sympatisörer anser alltså att det finns rasliga skillnader mellan olika folkslag. En annan intressant sak var att utbildningsnivå och ålder inte verkar påverka synen på ras, vilket går emot tidigare påståenden om att ”rasism” hör ihop med låg utbildning.

Den Bonnierägda tidningen DN har såklart låtit publicera en debattartikel med rasförnekande vinkel där bland annat följande står att läsa:

Inom biologin, särskilt evolutionsbiologin och populationsbiologin som är de grenar som studerar arter används inte ordet ras längre. I stället talar man om arter, underarter, populationer, geografiska grupper med mera. Att diskutera huruvida det existerar mänskliga raser blir därför ogörligt utifrån ett biologiskt perspektiv.

Så bara för att biologer av politiska skäl valt att byta ut begreppet ras mot andra termer har rasmedvetna personer fel, enligt artikelförfattarna som alla är politiskt korrekta vetenskapsmän.

Avslutningsvis förespråkar forskarna mer propaganda då det är viktigt att alla svenskar slutar vara rasmedvetna:

Tron på att människor kan indelas i raser torde ha minskat markant under 1900-talet. Trots detta visar inte undersökningen att yngre människor är mindre rastroende än äldre. Kanske har skolan misslyckats med att förmedla tillräckliga kunskaper, men det förklarar inte att nästan dubbelt så många män som kvinnor är benägna att tro på mänskliga raser. Denna indelning av människor har genom historien visat sig leda till fruktansvärda övergrepp. Ännu i dag förekommer regelbundet såväl övergrepp som våldsdåd med rasistiska förtecken i såväl Sverige som övriga världen. Att rastron i hög grad lever vidare bland vissa grupper bör därför ses som en stark varningssignal och som ett skäl till förstärkta insatser både i grundskolans biologiundervisning och i folkbildningen.

Källa:
”Hälften av SD:s sympatisörer: människor kan indelas i raser”


  • Publicerad:
    2015-10-31 16:40