REPRESSION Tysklands regering vill kriminalisera ”hån mot staten” och avskaffa banksekretess för ”högerextremister”. I Sverige har Säkerhetspolisen samtidigt börjat använda begreppet ”anti-etablissemangsextremister”.

Ett nytt åtgärdspaket mot oliktänkande har i dagarna offentliggjorts av Tysklands inrikesminister Nancy Faeser. Hon presenterar flera nya ingrepp på yttrandefriheten som ska ”skydda demokratin”.

Bland annat vill Faeser att ”hån mot staten” ska kriminaliseras.

— Vi vill ta hänsyn till att hat på internet även förekommer under gränsen för straffansvar. Många av demokratins fiender vet exakt var gränsen för yttrandefrihet går på sociala medieplattformar, sade Faeser nyligen på en pressträff.

— De som hånar staten måste få att göra med en stark stat, deklarerade hon vidare.

Banksekretessen ska också avskaffas för så kallade högerextremister.

— Ingen som donerar till en högerextrem organisation ska kunna förlita sig på att förbli oupptäckt.

Terrorhot från "anti-etablissemangsextremister”

I Sverige har en ny rapport med terrorhotsbedömning för 2024 presenterats av Säkerhetspolisen och Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT). I rapporten används begreppet ”anti-etablissemangsextremister” flitigt, tillsammans med de traditionella utspelen om islamism och ”högerextremism”. Vad alla dessa har gemensamt är enligt rapporten att de sprider en bild av Sverige som etablissemanget ogillar:

Det gemensamma anslaget är en misstro mot ett uppfattat västerländskt politiskt, ekonomiskt och kulturellt etablissemang som genom en uppfattad kontroll av statliga institutioner, storföretag och traditionella mediekanaler anses begränsa medborgares frihet.

Så kallad anti-etablissemangsextremism kommer enligt rapporten från USA, där många republikaner ifrågasatte resultatet av 2020 års presidentval.

”Beroende på vilka sakfrågor som får utrymme och den generella debattnivån är det möjligt att även svenska anti-etablissemangsextremister och i viss mån även högerextremister anammar och överför retoriken till en svensk kontext”, står det i rapporten.

Terrorhotsnivån mot Sverige ligger fortsatt på fyra i den femgradiga skalan, vilket Säpo beslutade den 7 januari. Enligt Säpo kommer hotet framförallt från islamister och så kallade högerextremister.

— Under 2023 har Sverige varit ett utpekat mål för internationella islamistiska organisationer, från att tidigare ha bedömts som ett legitimt mål jämte många andra västländer. Intensiteten i hotet har dock skiftat under året med en avmattning under senhösten, men av erfarenhet vet vi att läget snabbt kan förändras, säger Ahn-Za Hagström, tidigare Säpo-analytiker och numera chef på NCT, i ett pressmeddelande.