TYSKLAND En ny rapport från en socialdemokratisk tankesmedja visar en ökning av ”högerextrema” och antisemitiska attityder bland tyskar. Även stödet för en att införa en diktator ökar då befolkningen i landet sägs tappa förtroendet för demokratin.

En nyligen publicerad rapport från den socialdemokratiska tankesmedjan Friedrich Ebert Stiftung pekar på att högerextrema och antisemitiska attityder i Tyskland är på uppgång. Undersökningen som presenterades denna torsdag, anger att 8% av tyskarna nu innehar en högerextrem världsåskådning, vilket är en ökning från 2-3% från tidigare mätningar.

Antalet som också rapporterade antisemitiska värderingar ligger på 5.7 procent. Dessutom har andelen som helt avfärdar antisemitism minskat till 79.9 procent från tidigare mätningar på 88 och 86.8 procent. Undersökningen visade även att sex procent av deltagarna sympatiserar med tanken på en diktatur.

Med denna rapport som bakgrund kommenterade Martin Schulz, ordförande för den socialdemokratiska Friedrich Ebert Stiftung, att en del av den tyska befolkningens förtroende för demokratin är på nedgång och att de känner sig socialt och ekonomiskt utmanade.

Rapporten kommer efter nyheter om påstådd vandalism på en judisk kyrkogård i Köthen, där över 40 gravstenar välts. Händelsen, som inträffade mellan 15 och 19 september, undersöks för närvarande av polisen, som ännu inte har någon information om de misstänkta.