Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Historia skrivs när kommunens styrande ställer sig bakom nationalsocialistisk motion!

Av Redaktionen, 2016-03-23
redaktionen@nordfront.se

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Ett enhälligt arbetsutskott ställer sig nu bakom Pär Öbergs motion om ökad folklig insyn av politikernas beslut. ”De vill inte att vi ska ha trumf på hand”, kommenterar Pär Öberg det oväntade beslutet.

par_framfor_stadshus

Kommunpolitikern Pär Öberg, Nordiska motståndsrörelsen, är den första nationalsocialisten i modern tid som fått ett politiskt mandat. Nu tros han även få igenom sin och Nordiska motståndsrörelsens första motion, detta efter att ha fått stöd av kommunens styrande i Ludvika kommun.

I motionen, som lämnades in den 20 april förra året, argumenterade Öberg för att detta skulle leda till att medborgarna kan följa lokalpolitiken så att de kan fatta informerade beslut när det är val.

En förutsättning för folkstyre är att folket får objektiv information som underlag för sina val. Dagens medieklimat där några få ägare kontrollerar i princip all media skapar en skev verklighetsbild. I denna informationsmonopolsituation är det mycket viktigt att folket får ta del av oredigerad information. Det är viktigt både för yttrandefriheten och för strävan mot ett sant folkstyre.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som nu ställt sig bakom Pär Öbergs motion om att sända Ludvikas kommunfullmäktigemöten via webben. Detta innebär att utskottet förberett ärendet och lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen som sådan om att anta motionen.

Att kommunstyrelsen antar förslaget ter sig självklart med tanke på arbetsutskottets konstellation där kommunalrådet, kommunstyrelsens första respektive andra ordförande samt fyra ordinarie ledamöter av kommunstyrelsen ingår. Efter att kommunstyrelsen tagit beslut skickas ärendet slutligen vidare till kommunfullmäktige som i princip alltid går på kommunstyrelsens linje.

I arbetsutskottet sitter kommunalrådet Lotta Wedman (MP), Hanna Lindgren (S), Yvonne Persson (S), Lars Handegard (V), Roland Johansson (SD), Jan Karlsson (C), och Håge Persson (M) – nästan samtliga av dessa är personer som tidigare varit i konflikt med Öberg och hotat att frysa ut honom.

Vad tror du denna plötsliga vändning beror på?
— Om de hade sagt nej till motionen så hade de visat att vi är det enda parti som vill ha folklig insyn i den lokala politiken. Att säga ja var nog inte så lätt för dem eftersom motionen kommer från vårt parti, men jag tror att de resonerade som så att de inte vill att vi ska ha trumf på hand. Intressant nog röstade samtliga av dessa för förslaget, vilket tyder på att de kommit överens om att ta gemensam ”skuld”.

När Pär Öberg lämnade in motionen för ett år sedan uppgav han till Nordfront att han trodde att politikerna ”av principskäl” skulle rösta ner motionen eftersom man inte vill ge Nordiska motståndsrörelsen något att säga till om. Att kommunstyrelsens arbetsutskott nu ställer sig bakom motionen, och dessutom enhälligt, var alltså mycket oväntat.

Tror du att motionen kommer att gå igenom?
— Ja, jag tror att det kommer att gå igenom, men även om vi ser det som en ganska stor sak idag så är det ingenting jämfört med vad som kommer. Vi går mot ett paradigmskifte. Ju värre folk får det, desto mer kommer de förstå vad problemet verkligen är. Bollen är i rullning, det är nu det händer.

På riksplanet talar man nu om att Nordiska motståndsrörelsens framfart i Dalarna utgör ett ”hot” eftersom det kan leda till att fler svenskar organiserar sig. När Nordiska motståndsrörelsen första maj-demonstrerar i Borlänge, där Pär Sjögren från organisationen är ersättare i Borlänge kommunfullmäktige, har systemet kraftsamlat till en egen demonstration. De toppnamn som ska tala mot Nordiska motståndsrörelsen är bland andra Mona Sahlin, försvarsministern Peter Hultqvist och Vänsterpartiets f.d. partiledare Lars Ohly.

Vad anser du om att regeringspartiet med anhang mobiliserar mot Nordiska motståndsrörelsen?
— Socialdemokraterna är Sveriges absolut mest välorganiserade och numerärt största politiska organisation. I och med de kraftsamlar under första maj så har vi satt kolossen i gungning. Jag tror att de är livrädda för att deras väljare ska förstå att vi värnar arbetarna betydligt mer än vad de gör. Den svenska arbetaren är extremt trött på massinvandringen, där har Socialdemokraterna som bekant förrått folket.


  • Publicerad:
    2016-03-23 18:45