INRIKES. I början av juli beviljades en kvinna prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen. Bakgrunden är att polisen konfiskerat kvinnans jaktvapen på grund av tidigare partitillhörighet.

Genrebild. Foto: Pixabay.com

I början av juli meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i Kammarrätten i Sundsvall för en kvinna som tidigare varit medlem i Nordiska motståndsrörelsen.

Bakgrunden är att polisen konfiskerat vapnen då man menar att hennes dåvarande medlemskap i partiet gör henne olämplig att inneha jaktvapen, då man påstår att någon meningsfrände kan tänkas vilja råna henne på vapnen. Att man stjäl jaktvapen av en kamrat är dock ingenting som någonsin hänt under de snart 23 år Motståndsrörelsen existerat, något polismyndigheten uppenbarligen väljer att bortse från.

I prövningstillståndet tar dock Högsta förvaltningsdomstolen, företrädd av justitieråden Kristina Ståhl, Thomas Bull och Mats Anderson, fasta på bristen på konkreta skäl för omhändertagandet av vapnen:

Frågan i målet är om Polismyndigheten har rätt att besluta om omhändertagande av skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en enskilds engagemang i en viss politisk organisation. Det saknas vägledande avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen om myndigheten kan ingripa redan av det skälet att en enskild har ett sådant engagemang, utan att det har kommit fram några andra konkreta omständigheter till stöd för olämplighet eller risk för missbruk. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas.

Tidningen Vapenägaren kritiserar polisen
Tidningen Vapenägaren, som drivs av Sveriges vapenägares riksförbund, har uppmärksammat fallet i augusti månads utgåva. I en artikel signerad Gull-Britt Söderström pekas polisen ut som förföljare av politiska motståndare.

Polisens hypotes om att den före detta medlemmen skulle löpa högre risk att rånas på sina vapen kallas ”fria fantasier och spekulationer utan någon som helst verklighetsförankring” som producerats tillsammans med ”hemliga polisen”. Vidare skriver Söderström:

Genomgående framför Polismyndigheten att det är risk för att de legala vapnen ska komma att missbrukas eller komma i orätta händer.

Genomgående dömer man också ut organisationen som våldsbejakande och samhällsfarlig. Men granskar man organisationen finner man inget i dess stadgar som stödjer denna teori. Det betyder att man lastar organisationen för vad enskilda personer kan ha gjort. Detta trots att organisationen inte på något sätt är förbjuden.

Man kan hoppas att detta beslut av Högsta Förvaltningsdomstolen innebär att man uppmärksammat att Polismyndigheten (och för den del även domstolar) tar lätt på våra mänskliga fri- och rättigheter och att man därför finner det nödvändigt att ta rättsmaskineriet i örat. Det vore på tiden…

Enligt Söderström är det ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen visar intresse för vapenmål.

Att polisen beslagtar legala jaktvapen från ostraffade människor på grund av medlemskap i Motståndsrörelsen är ingenting nytt. Bland de drabbade finns Pär Öberg, lantbrukaren Tobias Lindberg och jägaren Robert som också de fått vapentillståndet indraget på grund av sitt politiska engagemang.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut ska Kammarrätten i Sundsvall pröva ärendet omgående, men vad Nordfront känner till har något datum än så länge inte fastställts.


  • Publicerad:
    2020-08-13 20:00