SVERIGE. Riksdagens ledamöter kan se fram emot en höjning av sina arvoden. Med hänvisning till ”vad som hänt med lönerna på arbetsmarknaden” anses det att folkförrädarna i riksdagen förtjänar över tusenlappen extra i månaden.

riksdagshuset

Riksdagens ledamöter får från och med den 1 november i år en höjning av de arvoden som utbetalas varje månad. Riksdagens arvodesfond anser att politikerna i riksdagen förtjänar ytterligare 1400 kronor i månaden, vilket ger ett arvode om 63 800 kronor varje månad.

Denna höjning av de redan rejält tilltagna arvodena förklaras med hänvisning till ”vad som hänt med lönerna på arbetsmarknaden under 2016”. Den nämnd som ligger bakom beslutet består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier finns representerade i riksdagen under mandatperioden 2014 till 2018.

Källor:
Riksdagsledamöternas arvoden höjs
Riksdagen


  • Publicerad:
    2016-10-03 19:40