BROTT I Uppsala tingsrätt dömdes Kim Böndergaard för sexualbrott mot barn samt barnpornografibrott till åtta års fängelse. Nu lindrar Svea hovrätt straffet.

I augusti dömdes pedofilen Kim Böndergaard till åtta års fängelse av Uppsala tingsrätt, för en lång rad brott. Totalt rörde det sig om tre fall av barnpornografibrott, varav två grova, ett fall av kränkande fotografering, ett fall av våldtäkt samt ett fall av grov våldtäkt mot barn.

Det mest uppseendeväckande var det fall av grov våldtäkt mot barn han dömdes för, vilket han även filmade. Nordfront kunde rapportera om fallet och namnge Böndergaard direkt åtal väcktes, då det angavs i stämningsansökan att han erkänt övergreppet.

Domen överklagades sedan till Svea hovrätt, som nu har prövat och dömt i fallet. Några detaljer rörande de fall av grovt barnpornografibrott han dömdes för i tingsrätten ändrades av hovrätten, och straffet förkortades från 8 års fängelse till 7 år och 6 månaders fängelse.

Källa: Svea hovrätt B 10391-21