NORRBOTTEN. Motståndsmannen Bo Nilsson dömdes nyligen för misshandel och ”hets mot folkgrupp” efter två incidenter under höstens valrörelse. Nu sänker dock Hovrätten för Övre Norrland straffet för Nilsson.

Bo Nilsson intervjuas i Boden. Foto: Nordfront.

Det var i februari som Luleå tingsrätt dömde Bo Nilsson, Nordiska motståndsrörelsens kommunfullmäktigekandidat i Boden under höstens val, för hets mot folkgrupp och misshandel.

Åsiktsbrottet bestod i att Nilsson under ett tal på första maj i Boden enligt tingsrättens mening dels ska ha sagt att ”homosexuella är sjuka och
perversa samt jämfört homosexuella och homosexualitet med grisar och svineri” men också ”jämfört personer med utländsk härkomst och invandrare med invasiva arter och uttala att de är kriminella och ska skickas ut ur landet”.

Misshandelsdelen kommer sig av att Nilsson ska ha måttat ett slag mot en pojke i övre tonåren, son till Martina Grenholm, en av Boden mot rasisms mest högljudda företrädare, efter att denne hånat Nilsson offentligt för vandalism riktat mot hans garage. Detta skedde i samband med att han och en grupp andra personer försökte störa Motståndsrörelsens valkampanjande i Boden.

— Hur går det med garaget? ska pojken ha sagt med ett hånleende enligt vittnen.

Strax innan ska någon av Grenholms kamrater också ha fällt en starkt nedsättande kommentar om Nilssons dotter när hon kom förbi för att överlämna en present till sin far.

Slaget träffade emellertid inte enligt Nilsson, som också skadades i samband med att polisen omhändertog honom under incidenten. Pojken menar dock att slaget ”nuddade” hans hals, varpå någon typ av rodnad ska ha uppstått. Enligt tingsrätten kan man ”med viss svårighet” se en rodnad på pojkens hals på ett fotografi som tagits dagen efter.

Luleå tingsrätt dömde Nilsson misshandel av normalgraden och ålade honom att betala 5 000 kronor i skadestånd till pojken, samt att betala kostnader för dennes målsägandebiträde på 11 427 kronor. Dessutom dömdes Nilsson till dagsböter på 120 á 150 kronor.

Hovrätten mildrar straffet
Medan Luleå tingsrätt helt tycks ha gått på pojkens version i sitt resonemang har Hovrätten för Övre Norrland tagit i beaktning den provokation som föranledde incidenten.

Hovrätten skriver att det ”har av utredningen i övrigt framgått att Bo Nilssons garage vandaliserats ett antal gånger och det enda syfte hovrätten kan se med [pojkens] uttalande om garaget var att provocera”.

Man menar vidare att det inte finns någon ”tillförlitlig utredning om andra följder av slaget än […] en rodnad”, som dessutom endast observerats samma dag och inte dagen efter såsom tingsrätten hade fått för sig.

Dessutom skriver hovrätten att pojken ”själv varit delaktig i det som föregått slaget genom att uttala något som han måste ha insett skulle provocera Bo Nilsson” och att han därmed ”eftergett det skydd för den personliga integriteten som skadestånd för allvarlig kränkning är tänkt att garantera”.

Därmed ogillar hovrätten pojkens skadeståndskrav helt och hållet och bedömer misshandeln som ringa.

Vidare sänker hovrätten dagsboten till 80 á 110 kronor. Nilssons förpliktelse att betala för sitt försvar och pojkens målsägandebiträde sänks också från 11 427 kronor till 8 570 kronor.

Boden mot rasism kallar hovrättsdomen för ”en rättsskandal” och skriver på sin Facebooksida att ”det handlar inte om att pojken skulle få enorma summor skadestånd utan 5000kr för kränkning. Det lägsta och normala i straffskalan för en misshandel, till och med för en ringa misshandel vilket hovrätten sänkte straffet till. Så varför de valt att säga att misshandeln är ringa och samtidigt ta bort skadeståndet är mycket märkligt och oroväckande. Men det är uppenbart att rättsväsendet inte står på brottsoffers sida”.

Källa:
Hovrätten för Övre Norrland: Dom 2019-07-19, B 220-19


  • Publicerad:
    2019-07-24 21:00