FACKET IF Metall visar att fackförbundet är en frontorganisation för Socialdemokraterna.

Att LO:s fackförbund har nära samarbete med Socialdemokraterna är knappast någon hemlighet, men när industrifacket IF Metall nu lanserat stödkampanjen ”Rösta på någon som vet!” försöker man inte längre låtsas om som att IF Metall skulle vara separerad från det socialdemokratiska partiet.

IF Metall har listat 175 av deras medlemmar som ställer upp i kommunval, regionval och riksdagsval. När Nordfront går igenom listan visar det sig att samtliga av dem ställer upp för Socialdemokraterna. Inte ens Vänsterpartiet, som också säger sig företräda arbetarnas intressen, får ha en röst när fackförbundet bestämmer vilka kandidater som deras medlemmar ska rösta på.

I artikeln Styrkan i facklig-politisk samverkan tonar IF Metall ned sitt förhållande till Socialdemokraterna genom att beskriva dem som en ”pålitlig partner”. I realiteten tycks dock denna valkampanj från IF Metall bekräfta att Ifackförbundet är en av partiets frontorganisationer. De som är fackanslutna förväntas rösta rätt och ska även från sin fackavgift finansiera Socialdemokraterna.

Samtidigt röstar inte en majoritet av LO-medlemmarna på Socialdemokraterna. Under riksdagsvalet 2018 var det omkring 60 procent av LO:s medlemmar som ratade Socialdemokraterna och 2019 stöttade mer än var fjärde LO-medlem Sverigedemokraterna enligt SCB:s partisympatimätning.

IF Metall säger sig vara en demokratisk förening, men har starka krav på deras fackanslutna om vilka åsikter de ska ha, vad de ska rösta på och vilka som får företräda arbetarnas intressen. IF Metall har vid ett flertal tillfällen frånskiljt sverigedemokrater från deras fackliga uppdrag. Senast för några månader sedan petade man en sverigedemokrat som var ordförande för sin avdelning vid SSAB i Luleå – i strid med de egna medlemmar som röstat fram honom. Dagen efter gick LO ut med att man kommer satsa 30 miljoner av medlemmarnas pengar för att garantera att Socialdemokraterna vinner valet.