INRIKES Medan medlemsraset för LO-facken till stor del ges olika förklaringar i mainstreammedier och alternativa sådana, så förnekar forskare helt de gängse förklaringarna till generationsskillnader.

Det medlemsras i LO-facken som har kunnat konstateras i många år har lett till en aldrig tidigare skådad underbemanning av dessa fack. Rekordfå arbetare är numera med i facket, enligt en ny kartläggning.

Under 2022 krympte andelen anställda inom LO-yrken som är fackligt anslutna, från 62 procent året innan – till 59 procent. Det är den lägsta noteringen i modern tid.

-Det är framför allt LO-grupper som har drabbats av att allt blivit dyrare. Vad kan man då avstå ifrån? Jo, medlemskap i facket kan vara en sådan kostnad, kommenterar Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet.

En orsak som professorn inte nämner, och som endast sporadiskt ventileras i mainstreammedier, är det faktum att inflödet till arbetsmarknaden av utlandsfödda importerade utlandsfödda folkutbytare ständigt ökar. En anledning, som till stor del sammanhänger med denna, och som även den främst redogörs för i alternativa medier, är den dokumenterade upplevelsen hos dagens svenska arbetare av att fackföreningarna inte längre i något avseende representerar deras intressen.

Forskare om generationsskillnader

I en artikel från förra året i tidningen Ingenjören söker författaren svaret på varför unga (ingenjörer i detta fall) idag är fackanslutna i lägre grad än äldre, och hänvisar inledningsvis till den vanligt förekommande uppfattningen till att de förra är för individualistiska för att gå med i facket. Journalisten kontaktade Patrik Vulkan, forskare och lektor vid Göteborgs universitet som i samarbete med kollegan Erik Vestin studerat skillnader mellan generationer rörande (inställning till) medlemskap i facket. De två forskarna inom det av marxism erkänt präglade ämnesområdet sociologi hävdar utifrån sin undersökning att yngre i själva verket har ett större förtroende för facket än vad äldre har.

Visa inlägg

Tillfrågad om vad han då tror kan vara orsak till den ovan nämnda skillnaden mellan olika åldersgrupper, svarar Vulkan sammanfattningsvis:

– Fler unga har tidsbegränsade anställningar och jobbar i servicesektorn där färre är med i facket och det sällan finns en lokal fackföreningen på arbetsplatsen. Tidigare var industrijobben fler och i industrin är facken starkare.

Han tillägger:

– Under alliansregeringen 2006–2014 blev a-kassan dyrare och många som valde bort a-kassan valde också bort facket.