INRIKES. Nästa vecka träder den nya samtyckeslagen i kraft. Inför detta lanseras en ny app med vilken man genom Bank-ID innan sexakten kan ingå ett kontrakt med partnern att man samtycker till samlaget.

Den första juli träder den nya så kallade samtyckeslagen i kraft. Nu lanseras därför appen Libra som uppges göra det lättare för kvinnor att lämna ett uttryckligt samtycke.

För att säkra samtycket före samlaget behöver man genom appen signera sitt godkännande med hjälp av mobilt Bank-ID.

I beskrivningen av appen i App store står det bland annat:

Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling på annat sätt.

Protect & Harmony har därför utvecklat en app, Libra. Appen ska underlätta och styrka att de personer som ska ingå en sexuell förbindelse, ska göra det byggt på frivillighet och samtycke.

Som exempel kan människor av olika anledningar träffas, för att senare välja att ha samlag tillsammans. Då kan man via vår smidiga och enkla app ingå ett avtal om att samlaget är samtyckt och ge uttryck för att samlaget är baserat på frivillighet. Detta är bara ett av flera hypotetiska scenarier som kan ske i vardagen, men med hjälp av appen kan man undvika oklarheter för det fall ett samtycke har uppstått parterna emellan.

Den som ligger bakom appen är försvarsadvokaten Baharak Vaziri. Hon berättar i sin tur att hon tror att det här systemet kommer att vara till stor hjälp inför den stundande lagen.

— Det här är för att det inte ska vara otydligt inför när några ska ha samlag. Många gånger kan man missförstå en situation där kanske mannen tror att det var ett ”ja” och kvinnan säger att det inte var så, säger Vazari.

Men som man kommer man dock aldrig riktigt kunna vara hundra procent säker på att en våldtäkt inte äger rum. Detta eftersom att lagen kräver att samtycke inhämtas ”inför varje nytt moment” under hela sexakten. Det är därför ytterst tveksamt om man kan undgå straffansvar helt genom att på förhand inhämta samtycke som innefattar hela akten, vilket är tanken med den nya appen.

Källor:
App Store
Här är appen där folk ska skriva kontrakt – för att ha sex


  • Publicerad:
    2018-06-25 18:55