Dagens datum 13 januari: Denna dag år 1935 ägde en folkomröstning rum i tyska Saarområdet som efter första världskriget tillhört Frankrike. En överväldigande majoritet av invånarna röstade för att tillhöra det nationalsocialistiska Tyskland.

Hitler tar i hand med en gammal dam vid dagen för återföreningen med Saarland.

Hitler tar i hand med en gammal dam vid dagen för återföreningen med Saarland.

Efter att Tyskland förlorat första världskriget antog segrarmakterna det så kallade Versaillesfördraget där man bestämde orättvisa och absurda villkor i syfte att förnedra och krossa Tyskland en gång för alla. Bland annat skulle Tyskland förklara sig ensamt skyldig till första världskriget, betala ett gigantiskt skadestånd på 132 miljarder mark samt genom restriktioner stå i princip försvarslöst med en obefintlig armé och inget flygvapen alls. Versaillesfördraget resulterade i massarbetslöshet och enormt lidande för miljontals tyskar.

Tyskland tvingades även avstå en mängd landområden till de allierade segrarmakterna. Det var när det nationalsocialistiska Tyskland tog tillbaka dessa landområden – på laglig väg – som övriga makter i Europa började rusta upp. Många av dessa hade tidigare rustat ned trots att bolsjevikerna tagit över Ryssland och hotade med en kommunistisk världsrevolution.

Saarområdet (lila) 1920-1935.

Saarområdet (lila) 1920-1935.

Grunden till den första segern mot Versaillesfördraget skedde denna dag 1935 genom folkomröstningen i Saarområdet, västra Tyskland, där invånarna röstade om en återförening med Tyskland. Området Saarland, som idag återigen är tysk, var och är Tysklands minsta delstat sett till både yta och befolkningsmängd.

Efter Versaillesfördraget skulle Saarområdet i 15 år stå under franskt styre med mandat från Nationernas förbund (föregångaren till FN). Frankrike gavs oinskränkt äganderätt över kolgruvorna i området och använde förtjänsten som avbetalningen för det krigsskadestånd som landet varit drivande i att påtvinga Tyskland.

Åren 1920-1926 gjordes starka förfranskningsförsök i Saarområdet som upphörde när det stod klart att de skulle bli resultatlösa. I december 1933, när nationalsocialisterna tagit makten i Tyskland, ställde Hitler en fordran på att Saarland omedelbart, utan folkomröstning, skulle återlämnas till Tyskland. Hitler var vid den tiden långt ifrån den enda tysk som betraktade Versaillesfördraget som olagligt. Detta bland annat därför att segrarmakterna ändrat villkoren för Versaillesfördraget när väl Tyskland hade nedrustat (vilket ”tvingade” Tyskland att skriva under).

Det blev dock inget med detta. Istället skulle en folkomröstning äga rum den 13 januari 1935, alltså när det franska mandatet hade gått ut. Invånarna i Saarområdet skulle rösta om landet skulle tillhöra Tyskland, avträdas till Frankrike eller fortfarande stå under Nationernas förbunds styre (status quo).

Inför omröstningen uppstod kontroverser om vem som skulle övervaka valet. Frankrike hade rätt att ha militärpersonal i området, men Tyskland skulle inte ha godkänt resultatet om de vallokaler övervakades av franska soldater.

Genom mandat av Nationernas förbund kom en internationell styrka bildas med militärpersonal från Storbritannien, Italien, Nederländerna samt Sverige. Den svenska Saarbataljonen var stationerad i Saarområdet från december 1934 till februari 1935. Vid valdagen hade den svenska styrkan till uppgift att samla ihop valurnor och skicka dessa vidare till de brittiska styrkorna i Saarområdets huvudstad Saarbrücken.

En av de internationella polisofficerer som organiserade folkomröstningen i Saarområdet var för övrigt Jonas Lie, som senare blev en av de mest framträdande nationalsocialisterna i Norge. Lie hade vid 1935 redan ett internationellt rykte om sig som en polis som kunde upprätthålla lag och ordning och fick därför i uppgift att organisera folkomröstningar utomlands.

saar-folkomröstningNär Saarområdets invånarna väl gick till vallokalen blev det tydligt att de ville återförenas med Tyskland. 90,73 procent ville återförenas med Tyskland, 8,87 procent röstade status quo och endast 0,40 procent ville tillhöra Frankrike. Valdeltagandet uppgick till 97,99 procent av de röstberättigande. Nationernas förbund hade inget annat val än att lämna tillbaka landområdet till Tyskland, vilket skedde i mars samma år.

Invånare i Saarland hälsar införlivningen.

Invånare i Saarområdet hälsar införlivningen.

En delegation från Saarland hälsar Hitler i Berlin.

En delegation från Saarområdet hälsar Hitler i Berlin.

1944 hämnades de allierade genom att bomba sönder Saarområdets huvudstad Saarbrücken. Den gamla stadsdelen av den 1000 år gamla staden bombades sönder och samman av brittiska och amerikanska bombflyg. Under de massiva eldstormarna bara i Saarbrücken miste tusentals civila livet och tiotusentals blev hemlösa.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-13.


  • Publicerad:
    2018-01-13 00:50