JK beslutade i förra veckan att inte inleda någon förundersökning mot Motståndsrörelsens propagandaffischer vilka anmälts av ”goda demokrater” på Rekarneskolan i Eskilstuna.

I september i år tog en lärare på skolan ned två affischer som sedermera anmäldes till polis för tankebrottet ”hets mot folkgrupp”. Polisen överlämnade ärendet till JK för bedömning. Eskilstuna-Kuriren beskriver affischerna på följande vis:
”På affischerna fanns också en knytnäve som slår tre personer – en som förefaller vara av romskt ursprung, en svart och en med otydligt utseende.”

JK beslutade att inte inlede någon förundersökning eftersom man tidigare i år, i april, tvangs lägga ner en förundersökning gällande nämnda affisch eftersom den enligt utredningen gavs ut den 13 juni 2005. Enligt åklagare skulle det vara svårt att leda i bevis att preskriptionstiden inte gått ut. Och eftersom affischerna på Rekarnaskolan i Eskilstuna anmäldes senare än de tidigare affischerna är det därmed omöjligt att hävda att preskriptionstiden inte gått ut. Således väljer JK att inte ens inleda en förundersökning.

Affischerna kommer med all sannolikhet att fortsätta dyka upp framöver, anmälas och frias – eftersom ett digert antal av nämnda affisch fortfarande finns bland aktivister runt om i landet.

Motståndsrörelsens affischer och annan propaganda finns att beställa på Kampboden, nätbutiken med materiel för den nationella kampen.


  • Publicerad:
    2006-12-11 00:00