MEDDELANDE. Här följer en uppdatering av läget med insamlingen för Anton Helgesson.

solidaritet

Tidigare genomfördes en insamling här på Nordfront till förmån för Anton Helgesson, som dömdes till 1 år och två månaders fängelse för att ha försvarat sig i ett slagsmål mot personer med invandrarbakgrund. Syftet med insamlingen var att betala Helgessons böter på 37500 kr. Insamlingen nådde sitt mål och vi tackar härmed alla er som bidrog.

Eftersom detta gäller en offentlig insamling och ett större belopp finns det också anledning att öppet redovisa hur saken ligger till.

Kommunikationen mellan organisationen och Helgesson har tyvärr varit bristfällig under hans tid i fängelse. Till sist nåddes vi i alla fall av budskapet att han inte avser vara politiskt aktiv när han kommer ut och att han därför anser att det vore fel av honom att ta emot de insamlade pengarna. Vi valde då att ta bort insamlingen från Nordfronts hemsida tills vi fått denna information bekräftad av honom personligen.

Det bör här påpekas att Helgesson bör kunna ta emot det insamlade beloppet utan att behöva känna att det är kopplat till ett framtida politiskt engagemang.

Anton Helgesson avtjänar fortfarande sitt fängelsestraff. Då jag själv har erfarenhet av den sortens mindre trevliga vistelse anser jag att det åtminstone finns en möjlighet att han kan vara utsatt för påverkan att ta ett visst beslut. Därför är det också vettigt att vi avvaktar med ett beslut i frågan tills dess Helgesson har blivit frigiven. Något som ska ske i juli.

När han väl är fri, har fått möjlighet att tala fritt med någon från Motståndsrörelsen och inte längre står i beroendeställning till kriminalvården och dess eventuella åtgärder, kanske han väljer att se saken på ett annat sätt. Sådant har hänt förr.

Om Helgesson då definitivt skulle tacka nej till de insamlade pengarna så får vi återkomma och tillsammans med er bidragsgivare föra en diskussion om vad som ska hända med fonden; om den ska återbetalas till bidragsgivarna eller om den kan användas till något annat, exempelvis någon annans böter.

Jag vill avsluta detta med att återigen tacka er som bidragit till insamlingen. Ni har genom detta visat prov på stor solidaritet, en solidaritet som verkligen kommer behövas i framtiden när kampen hårdnar.


  • Publicerad:
    2014-05-14 18:40