OLYMPISKA SPELEN. Den Internationella olympiska kommittén (IOK) kräver att Ryssland respekterar hbt-personer under vinter-OS i Sotji nästa år. Men man tillåter ingen att propagera för varken sexuell läggning eller politisk åskådning på OS-arenan. Då anklagar tidningen Metro IOK för att agera polis åt ryska myndigheter.

Efter att Ryssland förbjudit alla typer av homopropaganda, samtidigt som man kommer att vara värd åt vinter-OS nästa år, har landet fått möta stark kritik från kulturmarxistisk media och hbt-rörelser.

När Gunilla Lindberg, ledamot för den Internationella olympiska kommittén, hade möte med ryska representanter inför vinter-OS var hon tydlig med att diskriminering av hbt-personer var starkt förbjuden. Men hon menar samtidigt att homopropaganda inte får förekomma på den olympiska arenan och att man kommer att bestraffa deltagare som öppet manifesterar att de är homo- eller bisexuella. ”Enligt de olympiska reglerna får man inte propagera för någonting på arenan eller prispallen”, påpekar Lindberg.

Tidningen Metro går dock till stark attack mot Lindbergs uttalande och menar att kommitén ”agerar polis åt ryska myndigheter”, trots att IOK bara följer de olympiska reglerna. ”IOK är också enväldig domare och deltagare som diskvalificeras för att de har framfört ett politiskt budskap har ingen möjlighet att överklaga”, skriver tidningen och kritiserar IOK:s rätt att avvisa deltagare som propagerar för homosexualitet.

Källa:
IOK-ledamot: Vi vet vad som är ett budskap


  • Publicerad:
    2013-08-13 18:53