YTTRANDEFRIHET. The Internet Archive byggdes som ett arkiv för att göra allt material på internet tillgängligt för samtida och framtida forskare och för allmänheten. Nu har de raderat 30 års arkivmaterial producerat av Radio Aryan.

Juden Brewster Kahle saboterar sitt eget internetarkiv genom att radera arkivmaterial. Bildmontage. Foto: Kennisland (CC BY-SA 2.0).

The Internet Archive (archive.org) grundades 1996 som ett icke-vinstdrivande bibliotek och arkiv bestående av internetsidor och andra kulturella artefakter i digital form. Bland mycket annat samlar de ljud- och videoklipp, illustrationer och böcker både i skriftlig form och som ljudböcker. Arkivet är känt för ”Wayback Machine” som de tog över 2001 och med vars hjälp man kan hitta så kallade ögonblicksbilder (snapshots) från avpublicerade och nedlagda hemsidor.

Internetarkivet beskriver sig själva som en nätplats på vilken användarna har tillgång till all kunskap som är nedtecknad i någon form och digitaliserats.

”Liksom ett arkiv för papper, tillhandahåller vi gratis tillgång för forskare, historiker, funktionsnedsatta och allmänheten. Vårt uppdrag är att tillhandahålla universell åtkomst till all kunskap”, beskriver man själva tjänsten.

— Internetarkivet är ingen social plattform för underhållning som YouTube, säger Sven Longshanks som grundade och leder den brittiska nationella nätradiokanalen Radio Aryan.

— YouTube och andra sociala plattformar har censurerat nationalistiskt innehåll i flera år, inte bara starkt nationalistiskt innehåll utan även lättmjölkskonservatism, säger Longshanks vidare och menar att YouTube inte vill ha seriöst innehåll.

Han menar dock att The Internet Archive hittills har varit ett undantag. Detta eftersom tjänsten inte marknadsförts som en underhållningsplattform, eller sociala medier, utan som ett arkiv för Internet.

— De marknadsför sig som ett ställe där alla ska få tillgång till all kunskap…Alla som vill forska i ett visst ämne ska kunna hitta det han eller hon behöver på Internetarkivet. Men de har plockat bort material med nationellt innehåll, uppemot 5 000 ljudfiler som [Radio Aryan] hade där, som täckte de senaste 30 åren. Varenda nationell talare av intresse fanns där…och alla som vill ta reda på vad nationalism handlar om kunde hitta det där. Där fanns material som YouTube har raderat, som ett arkiv över vad som har funnits, bevis för vad som faktiskt har sagts i olika frågor.

”Internetarkivet tjänar inte längre något syfte”
Nu har dock archive.org valt att börja censurera politiskt inkorrekt innehåll, som istället för att sparas till eftervärlden kastas i minneshållet. Radio Aryan är alltså en av de aktörer som drabbats.

— Varje student som i framtiden vill studera nationalism, vare sig de är för eller emot nationalism [kan få bilden] av att det aldrig fanns någon nationalism, ingen dissidens, ingen kritik mot invandring eller islam, ingen skändlig judisk påverkan på världen eller något moraliskt förfall; att det inte fanns någon alls som talade om det, säger Longshanks, och fortsätter:

— De kommer naturligtvis att kunna läsa om ”de där hemska nationalisterna” som satte skräck i Amerika, men inte veta vad som faktiskt sades. Ännu längre i framtiden kommer de inte att veta att det över huvud taget fanns en motrörelse mot den vita rasens självmord, inget motstånd, inget alternativ, inga Trumpsupportrar som samtalade [om problemen]. Internetarkivet har censurerat det där, fortsätter Longshanks.

Han påpekar att det finns en friskrivning angående så kallat hatiskt innehåll, där det står att ”eftersom det som samhället accepterar och inte accepterar har förändrats över tid, finns material på Internetarkivet som vissa personer idag kan finna stötande, men som förr inte ansågs stötande. Därför finns materialet, för att det utgör en del av det historiska arkivet”. Denna friskrivning finns i användaravtalet, berättar Longshanks.

— När Andrew [Anglin] inte längre ville ha Radio Stormer kunde vi inte längre använda Daily Stormer för våra program. Vi gick snabbt över till Internetarkivet eftersom YouTube redan hade börjat censurera, och där fanns mycket av den nationalistiska litteraturen om rasfrågor, med mera. Man kan hitta böcker som tar upp vad som sades om rasfrågan på 1700-1800 talen, men inte längre vad folk säger om det på 2000-talet, eftersom de har tagit bort det.

Ett judiskt kontrollerat arkiv
Internetarkivet grundades 1996 av juden Brewster Kahle, som fortfarande leder det.

— Judar är inblandade i ägarskapet men jag trodde att de hade någon form av integritet. Man skulle ju tro att någon som vill arkivera allt och göra det tillgängligt för alla skulle ha integritet och vilja stå för yttrandefrihet. Men nu är det censur även där, säger Longshanks.

Enligt Sven Longshanks började Radio Aryan redan ett par timmar efter det att Internetarkivet raderat radiokanalens arkivinnehåll återställa sitt material på egna servrar. Det kommer att ta några veckor innan allt är återställt, säger han, men det är inte förlorat. Dock kan det bli svårare för folk att hitta det eftersom Internetarkivet är en allmänt känd plats.

— Internetarkivet säger att de började 1996 för att arkivera själva internet. Men de arkiverar inte längre, de tar bort saker så att det ser ut som om det aldrig fanns. Det är mycket värre än när YouTube tar bort saker. Därför har Internetarkivet inte längre någon legitimitet som arkiv, säger Sven Longshanks.

Källa:
The Daily Nationalist: The Internet Archive Fraud


  • Publicerad:
    2018-09-21 11:00