FINLAND Nordfront är på plats i Helsingfors under Finlands självständighetsfirande. Tapio Rantanen höll tal på det tidigare evenemanget Suomi Herää! och ställde upp på en intervju.

Precis som förra årets 6 december ordnades även i år marschen med parollen Suomi herää! (översatt Finland vakna!) på Finlands självständighetsdag.

Nordfront intervjuade en av de fyra talarna på marschen, Tapio Rantanen från Sinimusta Liike (Blåsvarta Rörelsen). Angående syftet med demonstrationen och marschen sade han att det inte bara är att minnas gamla hjältar och historier om Finlands självständighet, utan också att skapa en ny framtid för det finländska folket.

Demonstrationer och marscher på självständighetsdagen relativt nytt fenomen

Att det i Finland ordnas demonstrationer på självständighetsdagen är ingen gammal tradition. Dagen har historiskt fokuserat på de stupade och veteranerna från krigen. Man har hedrat dessa stillsamt genom att i hemmets lugna vrå och vid hjältegravarna tända ljus till minne av både de som stred och de som satte livet till.

Den 6 december 2013 ställde finländska vänsterextremister till med upplopp i den ökänt röda staden Tammerfors, där de med ishockeyklubbor som verktyg vandaliserade bilar och slog sönder fönster i stadens centrum. På självständighetsdagen 2014 ordnades den patriotiska 612-fackelmarschen för första gången i Helsingfors. Enligt vissa var fackelmarschen ett direkt svar på vänsterextremisternas gatunärvaro runt denna högtid.

Enligt Rantanen har ändå årets Suomi herää! varit problemfritt och alla arrangemangen har flutit på utan hinder.

Talens innehåll

Han sade att talens innehåll handlade mycket om Finlands självständighet och om hur finländare ska definiera sig själva som etnisk grupp. Vidare menade Rantanen att alla fyra talen kunde sammanfattas med orden: ”Den viktigaste delen av att vara finsk är blodet”.

Han gick in i lite närmare detalj på sitt eget tal.

— Mitt tal handlade om skillnaden mellan individuell frihet och självständighet jämfört med friheten och självständigheten för vårt folk och hur de inte är kompatibla med varandra. Eller som jag sa i mitt tal, de individuella friheterna och rättigheterna måste tjäna folkets självständighet.

Sinimusta Liikes framtid

Om Sininusta Liike säger Rantanen att det går strålande för partiet. Finsk etablissemangsmedia har försökt smutskasta partiet genom att smeta på det alla möjliga skällsord och använt bilder från Nordiska motståndsrörelsens demonstration år 2018. Han menar att bilderna från 2018 inte ger en korrekt bild av vad Sinimusta Liike är. Vidare tackar han media för den gratisreklam de har fått och säger att partiet fick många nya medlemsansökningar i samband med medias misslyckade kampanj.

På frågan om vad Sinimusta Liike vill uppnå ges följande svar.

— Vi är en etnonationalistisk rörelse. Vi är också ett politiskt parti men vi gör andra saker, vi är inte bara ett parti. Vi försöker vara en kulturell kraft, vi vill förändra kulturen, inte bara förbereda oss inför val, vi vill göra mycket mer. Det är därför vi har Sinimusta Liike (Liike betyder rörelse), vi har rörelse i vårt namn, vi är inte ett parti, vi är större än ett parti, vi är mer.

Rantanen tackade för sig och sade att han skulle vidare till 612 -fackelmarschen som går av stapeln senare på kvällen, efter Suomi herää!

Finländska vänsterextremister försökte 2021 blockera fackelmarschen men misslyckades, då marschen enligt organisatörerna endast fick en bättre och mer central rutt genom Helsingfors på grund av ”blockaden”. Även i år försökte vänsterextremisterna under parollen ”Helsinki ilman natseja” (Helsingfors utan nazister) stoppa fackelmarschen, för att återigen misslyckas med samma resultat som föregående år.

En ny tradition på självständighetsdagen tycks bli att vänsterextremisterna misslyckas med sina diverse försök till störningar.