FINLAND Trots att Blåsvarta rörelsen uppfyllde alla krav när man registrerade sitt parti 2022 har själva registreringen nu upphävts. Detta enligt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var 2022 som organisationen Sinimusta Liike (Blåsvarta rörelsen) lyckades samla in de 5 000 namnunderskrifter som krävs för att registrera ett parti i Finland. Sedan dess har man bland annat ställt upp i förra årets riksdagsval. Även om man inte kom in i riksdagen hade den radikalnationalistiska rörelsen stora framgångar i det symboliska ungdomsvalet.

Det finländska justitieministeriet har dock bedrivit en kampanj för att ogiltigförklara partiregistreringen. Nu har också Högsta förvaltningsdomstolen gett staten rätt och upphäver partiet Sinimusta Liike.

Svenska Yle skriver att justitieministeriet ändrade uppfattning om Sinimusta Liike när man ”granskade rörelsens nya program”. Organisationen anklagades också för att ha vilselett myndigheterna genom att anta sitt partiprogram efter registreringen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är Sinimusta Liikes målsättningar som parti ”inte förenliga med mänskliga och grundläggande rättigheter och demokratiska principer”.

I ett uttalande på sin hemsida skriver Sinimusta Liike att Högsta förvaltningsdomstolen framförallt hängt upp sig på att partiprogrammet förespråkar etnisk registrering i Finland i syfte att enklare repatriera rasfrämlingar, samt ett förslag om att införa en lag av turkisk modell som kriminaliserar förolämpning av den finska nationen eller finska nationalhjältar.

”Enligt den här tolkningen har samhället rätt att försvara minoritetsgruppers ära, men inte sin egna inhemska befolkning”, skriver rörelsen genom sin ledare Tuukka Kuru.

Kuru konstaterar också att domen kommer i lämplig tid för att hindra att rörelsens medlemmar ställer upp i EU-valet, då processen för att kringgå beslutet tar för lång tid. Man skriver dock att arbetet med att bilda ett parti, som inleddes redan 2020, inte har varit förgäves.

”Föreningens styrelse avser att meddela mer detaljerade planer inom de närmaste dagarna och börja planera ett nytt partiprogram för att återfå vår partistatus. Detta skulle också innebära en ny kampanj för att samla in namnunderskrifter, om systemet, som föraktar nationalism, ens ger oss möjligheten”, skriver Kuru.

Avslutningsvis lovar Kuru att arbetet för det finska folket fortsätter trots motgångarna. Han välkomnar också alla till rörelsens antikommunistiska förstamajfirande i Tammerfors, som kommer att genomföras som planerat trots att Sinimusta Liike inte kan ställa upp i EU-valet.