FINLAND Den nationella organisationen Sinimusta Liike (Blåsvarta rörelsen) har nu samlat in tillräckligt många namn för att bilda ett parti.

Den finska nationella organisationen Sinimusta Liike (Blåsvarta rörelsen) har nu samlat in över 5000 namnunderskrifter i syfte att bilda ett radikalt, nationalistiskt parti.

Namninsamlingen har genomförts både digitalt och traditionsenligt på papper. Ännu syns inte alla underskrifter på hemsidan Puoluerekisteri.fi, men Blåsvarta rörelsen bekräftar att de totalt har samlat in över 5000 namn.

För att vara på den säkra sidan kommer namninsamlingen att fortgå fram till den 11 maj. Man varnar bland annat för att otydlig handskrift eller saknade mellannamn kanske kan underkänna en del underskrifter, därför vill man ha en buffert redo.

Under nästa års riksdagsval i Finland kommer man alltså att kunna rösta på Blåsvarta rörelsen.

Vidare skriver de på sin hemsida att partiets inre organisation har stärkts under tiden man har samlat in namnunderskrifter, och man är nu redo att hålla en valrörelse.

Finland är finländarnas land och kommer att förbli finländarnas land så länge det bebos av finländare”, skriver man på sin hemsida.

Syftet med vårt parti är att använda parlamentariska medel för att främja bevarandet av det finska folket och dess bebodda miljö och agera beslutsamt mot dem som försöker hota detta mål med sina handlingar.

Finska medborgare kan fortfarande bidra med namnunderskrifter på kannattajakortti.sinimustaliike.fi.