FINLAND I skolor och på platser där ungdomar samlas har man runtom i Finland fått rösta i ett riksdagsval för de som inte har åldern inne för att rösta på riktigt. I Nylands valkrets fick en kandidat från det etnonationalistiska Sinimusta liike riksdagsmandat och i en annan valkrets blev partiet mer populärt än flera regeringspartier.

I ett val för personer som är yngre än 18 röstade drygt 90 000 finländska ungdomar. Vallokalerna har funnits i grundskolor, gymnasieskolor, yrkesskolor och i samband med olika verksamheteter för ungdomar. Antalet som röstade motsvarar ungefär en fjärdedel av de mellan 12 och 17 år i Finland. Syftet med ungdomsvalet är att man ska få erfarenhet av att rösta och skapa en vana som håller i sig när man får rösta ”på riktigt”.

Resultaten från valet följer i stort sett de nationella mätningarna men en sak sticker dock ut: Ungdomarna var mer benägna att rösta på de små partierna utanför riksdagen. Med deras röster hade flera kandidater från sagda partier fått mandat i riksdagen.

Etnonationalistiskt mandat

En av dem som hade tagit ett mandat i riksdagen om de unga fått bestämma är Valtteri Annala från Sinimusta liike (Blåsvarta rörelsen). Annala är från Helsingfors och är således kandidat i Nylands valkrets. På Blåsvarta rörelsens hemsida kan man läsa om hans tankegångar kring sitt politiska engagemang och att en stor drivkraft är att motverka det folkutbyte som de europeiska folken utsätts för.

Så länge vi går den här vägen är själva existensen av vårt uråldriga folk hotad. Det är dags att konstatera detta faktum och kräva rätten att värna även vår etnicitet och även vår rätt att finnas i världen. De nuvarande ingreppen: allt från massinvandring till påtvingad integration och assimilering, kommer inom kort att innebära slutet för vår ras. Därför ska man välja den Blåsvarta rörelsen, för att säkerställa en fortsättning för vårt folk också i framtiden.

På organisationens hemsida uttrycker man att man är nöjd med resultatet även om inga andra av partiets kandidater hade nått riksdagen. I Mellersta Finland röstades partiet även fram som det åttonde mest populära partiet, bland annat framför tre nuvarande regeringspartier.