FOLKUTBYTET. I det ökända invandrarområdet Klockaretorpet installeras unga ”rasifierade” ambassadörer som ska föra fram invandrarnas krav på samhället till de nuvarande makthavarna.

Foto: Bengt Oberger CC BY 3.0 (montage)

Klockaretorpet i Norrköping gjorde sig för ett par år sedan rikskänt på grund av alla bilbränder och stenkastning mot polis och annan blåljuspersonal.

Kommunalt anställda vita trygghetsarbetare har misslyckats med uppgiften att återställa lite av den livskvalitet som tidigare har funnits i området. Därför ska nu invandrarungdomar sköta sådant arbete, i syfte att minska omfattningen av så kallade ”kulturkrockar”.

En av de åtta ambassadörer som ska få Klockaretorpets invånare att lugna ned sig är Johannes Mourad.

— Jag vill att de unga ska komma till oss, de kan komma till oss och berätta hur de vill ha det, säger han till SVT.

Meningen är att ambassadörerna ska vidarebefordra sina åsikter till makthavarna. Johannes Mourad säger till SVT att han redan påpekat en del platser i området där det har varit mörkt och där man vill ha mer belysning.

Sådana åtgärder utgör traditionella feministiska förslag i det förmodade syftet att minska kvinnors risk för att bli våldtagna nattetid. Sannolikt har sådana förslag redan framställts av den tidigare vita personalen som ägnade sig åt trygghetsskapande åtgärder, eller av samordnaren själv; det är en standardlösning i alla kommuner.

Kommunens samordnare i Klockaretorpet är en svensk kvinna som heter Mia Mattsson. Det förefaller otroligt att hon inte själv skulle kunna ha kommit på Mourads förslag. Eftersom hans förslag inte redan har realiserats, har förslaget med sannolikt fallit på budgetfrågan, detaljplansärenden, eller stridigheter inom kommunfullmäktige.

Efter oroligheterna för två år sedan slog polisen till mot droghandeln i området. Olika föreningar i Klockaretorpet började med nattvandringar och arrangemang för ungdomar.

För att göra området mer ”inbjudande” och öppet har kommunen också tillsammans med det kommunala bostadsbolaget rivit en del garage och skapat ett nytt torg som ska invigas i maj. ”Inbjudande” är en eufemism för synlighet, alltså att kriminella gäng inte ska kunna gömma sig osedda på oönskade platser. Torget ska främja mänskliga möten.

— Det är ju för alla som bor här, det kan användas till marknader eller vad som helst, det är ju upp till de som bor här att bestämma vad de ska använda torget till, säger Matsson till SVT.

Eftersom människor själva bestämmer vad torg ska användas till, kan det förmodas att Klockaretorpets nya torg kommer att användas på samma sätt som torg används på andra platser där främlingarna regerar.

Kommunen har också satsat pengar på lekplatser, en hundrastgård och ett utegym i området.

På grund av allt våld som förekommit på Klockaretorpet, har området varit en del av ett av de nationella pilotprojekten som ska försöka vända trenden mot samhällets förfall. Pilotprojektet där Klockaretorpet ingår kallas EST (Effektiv Samverkan för Trygghet). Dess arbete gick ut på att områdets verksamheter och organisationer skickade in så kallade lägesrapporter varje vecka.

— Nu har det blivit mycket bättre i Klockaretorpet, för nu håller gängen inte till här längre, säger Johannes Mourad till SVT.

SVT avslöjar inte inte om Mourad berättar var gängen nu istället håller till.

Källa:
Nu får Klockaretorpet egna ambassadörer


  • Publicerad:
    2018-04-05 23:35