MÅNGKULTUREN. En irakisk man som skulle ha utvisats redan i slutet av 2017 döms nu till fängelse och utvisning efter att ha misshandlat sin svenska kvinna vid upprepade tillfällen.

I december 2015 kom Rashid Al-Badri (19960265-3017) till Sverige och sökte asyl i december samma år. Ungefär ett år senare inledde han en relation med en etniskt svensk kvinna, varpå de flyttade ihop i en lägenhet i Ramnäs i Västmanland och i maj 2018 fick paret en son. Båda hade problem med droger och hon hade sedan tidigare barn med andra rasfrämlingar som har fått tas om hand av samhället och placerats i ett familjehem. Enligt ett beslut från Migrationsverket är han utvisad ur Sverige sedan den 17 december 2017, men har trots det ändå varit kvar i landet. Efter sonens födelse började Al-Badri upprepat misshandla sin kvinna.

Västmanlands tingsrätt dömde Al-Badri för Grov kvinnofridskränkning och Ringa narkotikabrott till 1 års fängelse, 31 625 kronor i skadestånd och 5 års utvisning från Sverige. Dokumentation av skador och flera olika vittnen kunde styrka att kvinnan blivit misshandlad. Nu lever kvinnan med en annan rasfrämling i Ramnäs.

Källa:
Västmanlands TR B3490-18 Dom 2018-09-24


  • Publicerad:
    2018-10-08 11:00