MÅNGKULTUREN. Med en ny reform ska Socialdemokraterna ge straffrihet för alla utvisningshotade som begår småbrott. Reformen syftar till att förvanska brottsstatistiken och dölja utlänningars roll i den kriminella miljön, skriver Fjällsjö Nyheter.

Småstölder, snatterier, sexuella ofredanden och mildare former av misshandel ska bli mer eller mindre lagligt att begå om man är invandrare och hotas av utvisning. Detta enligt en ny reform Socialdemokraterna beslutat om.

Det enda kravet för att slippa att straffas för sina brott är att fängelsestraffet inte förväntas bli längre än sex månader. Vilket det sällan bli för utvisningshotade ungdomar med medelålders utseende.

Socialdemokraterna motiverar den nya straffriheten med att då kan ju de kriminella utlänningarna utvisas snabbare. Men i praktiken fungerar inte detta, eftersom Socialdemokraterna låter bli att utvisa de flesta utlänningar som dömts till utvisning.

Sveriges S&M-regeringar har de senaste åren aktivt stött illegal invandring till Sverige, genom att exempelvis ge utlänningar som ska utvisas socialbidrag, gratis sjukvård, gratis skolgång med mera, samtidigt som man aktivt hindrat poliser, vårdpersonal och skolpersonal från att upprätthålla Sveriges lagar.

Sverige har idag bara 357 förvarsplatser för utlänningar som ska utvisas, trots att det behövs minst 50 000 platser. På motsvarande sätt behöver antalet anställda och antalet flygplan mångdubblas i antal, om alla utvisningshotade ska kunna förvisas från landet.

Den medvetet försumliga S&M-politiken har lett till flera terrordåd mot svenskar, bland annat genom att IS-terroristen Rakmat Akilov aldrig utvisades, utan tvärtom kunde besöka inlåsta kamrater på förvaret innan sitt terrordåd.

Den verkliga anledningen till Socialdemokraternas reform om straffrihet för kriminella utlänningar är att då kommer brottsstatistiken allvarligt att förvanskas, så att det ser ut som att utlänningar begår mycket färre brott än vad som är fallet.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-10-21 10:00