ISRAEL. Domstolsmyndigheten i Israel har avslöjats med att upprätthålla åsiktsregister över medborgare som på sociala medier kritiserar jurister och domare. Efter avslöjandet ska registret ”läggas på is”, men inte raderas.

I december upptäcktes det att Israels domstolsmyndighet har en databas som innehåller personuppgifter om israeliska medborgare som på sociala medier skriver kritiska inlägg om domare.

Trots att åsiktsregistret anses bryta mot landets lagar vägrade de som handhar registret att radera det.

Intresseorganisationen Meshilut – Rörelsen för styre och demokrati – erfor att tjänstemän på domstolarna söker igenom information som medborgare lägger upp på sociala medier och skriver detaljerade registerposter om dem. Om ett inlägg på sociala medier uttrycker åsikter om en viss jurist eller domare får vederbörande även en kopia på medborgarens kritiska inlägg.

Domstolsmyndigheten har svarat på kritiken med att säga att de bara samlar öppen information som finns på internet. De anser själva att deras hantering av dessa ”offentliga” uppgifter är formellt laglig, trots att det utgör ett åsiktsregister.

Efter påtryckningar från Meshilut utsåg Åklagarmyndigheten biträdande justitsiekansler Raz Nizri att utreda om åsiktsregistret och dess hantering är lagliga.

Tillfälligt stopp
Den israeliska nättidningen Maariv rapporterar nu att domstolarna tillfälligt kommer att låta bli att kontakta och kräva av användare på sociala medier att de tar bort sina kritiska inlägg. Man säger också att man kommer att ”frysa” åsiktsregistret tillfälligt så att inga nya poster läggs till. Men det kommer inte att raderas.

Meshilut uppmanar medborgare i Israel att anmäla till dem om de blir kontaktade av myndigheterna med krav om att radera sina inlägg.

I över ett halvår har vi krävt att domstolsmyndigheten ska upphöra med sin oacceptabla, illegala hantering. Vi är glada att justitiekanslern har hörsammat vårt krav, men vi kommer att följa utvecklingen för att se att beslutet implementeras i praktiken.

Vi uppmanar alla som har fått begäran från domstolsmyndigheten att ta bort sina inlägg på sociala medier att kontakta oss så att vi kan säkerställa att denna olämpliga hantering verkligen har upphört.

Källa:
פרסום ראשון: מערכת המשפט תפסיק לפנות למבקרי שופטים ברשת


  • Publicerad:
    2019-02-13 19:50