UTRIKES. Abortförespråkarna som vann folkomröstningen i Irland. De flesta invånarna på Irland vill kunna döda även sina friska foster.

Irland har en med europeiska mått mätt en mycket sträng abortlagstiftning. Frågan har debatterats häftigt på Irland under många årtionden. Ja-sidan för att liberalisera aborträtten vann en stor seger i fredagens folkomröstning i frågan. Mer än två tredjedelar av de röstade ja till friare abort.

— Nej-sidan erkänner sig besegrad, säger talesmannen John McGuiork.

I Sverige är alla folkomröstningar endast rådgivande. Det har inneburit att regeringarna i Sverige med lagen som stöd har kunnat gå emot folkviljan när valresultatet har blivit ett annat än det som regeringen har önskat. På Irland är konstitutionella omröstningar bindande med enkel majoritet. Det innebär att det räcker med 51 procents övervikt för ett resultat för att omröstningen ska vara bindande för regeringen.

Trycket har varit hårt från EU att Irland ska mjuka upp sina ”grymma och inhumana” abortlagar. Irlands regering bedriver en progressiv EU-politik, inte minst med mycket stora planer för import av rasfrämlingar inom ramen för det politiska program som kallas Ireland 2040.

Valutgången innebär att födelsetalen för den vita befolkningen förväntas sjunka. Om sådana effekter blir påtagliga skulle den sjunkande nativiteten bland vita därför kunna användas som politiskt argument för att Irland ”behöver” importera fler rasfrämlingar för att säkra befolkningsbeståndet.

Källor:
Nej-sidan erkänner sig besegrad i Irland
Ann-Cathrine Jungar: Folkomröstningar i Europa (SOU 2007:94)
When are the Ireland abortion referendum results, what do the exit polls say and is abortion illegal in Northern Ireland?
Ireland 2040 Our Plan —National Planning Framework


  • Publicerad:
    2018-05-26 15:00