UTRIKES. Över två tredjedelar av befolkningen i Schweiz har sagt ja till ökad övervakning i landet.

Efter en folkomröstning i Schweiz står det klart att över två tredjedelar av befolkningen sagt ja till ökad övervakning i landet. Den utökade övervakningen innebär bland annat  telefonavlyssning och kontroll av e-mejl, något som tidigare har varit förbjudet i Schweiz. För att kunna genomföra ändringen behövs dock ett beslut av en domstol.

Folkomröstningen gällde även andra saker. Det blev till exempel nej till en tio-procentig ökning av pensionerna i Schweiz och det blev även nej till att invånarna drastiskt skulle minska sin konsumtion och förbrukning av naturresurser.

Källor:
Schweiz röstade ja till ökad övervakning
Switzerland votes in favour of greater surveillance


  • Publicerad:
    2016-09-26 08:30