ÖVERVAKNING. En rapport har tagits fram om att Yahoo har samarbetat med FBI. Flera typer av textsträngar och olika typer av meddelanden har lagts till i företagets filter och sedan har de flaggade mejlen skickats vidare till FBI. Yahoo förnekar och hävdar att man är ett ”laglydigt företag”, vad det nu innebär i världens största rättshaveri? Återigen får vi en tankeställare kring det organiserade IT-spioneriet från USA.

Ny information har dykt upp om att IT-företaget Yahoo som erbjuder mängder av olika internettjänster har arbetat åt FBI. Uppgifterna kommer från en rapport av Reuters där Yahoo har programmerat in tillägg i sitt spam och barnporrsfilter att söka på flera olika teckensträngar. Dessa teckensträngar ska ha varit inriktade på olika typer av terrorism.

De mailen som fastnade i filtret har sedan gjorts tillgängliga för den amerikanska myndigheten FBI. Yahoo kommenterade uppgifterna med att säga att Reuters rapport var ”vilseledande” och att företaget minsann ”är ett laglydigt företag”. Det Kalifornienbaserade företaget fortsatte kommenteringen med att säga att ett sådant typ av filter inte existerar idag, men dementerade inte tydligt nog att det inte hade funnits ett innan.

Tre stycken källor, varav två onämnda myndighetspersoner och en tredje anonym person som ”känner till” Yahoo har använts i en rapport om FBI’s samarbete med Yahoo. Fortsättningsvis står det i rapporten att FBI-agenter fått nys om att terrorist-celler använt yahoo’s plattform för kommunikation. Man hade lyckats identifiera en viss typ av meddelande och teckensträngar i mejlen, men kunde inte koppla dem till specifika mejladresser, därför ville man ha Yahoo’s hjälp i ärendet.

Vidare blev en domare från FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) inblandad i ärendet och var övertygad om att meddelanden och de unika teckensträngarna använts av en främmande makt istället för terrorister. Vad som får övervakas på internet av olika myndigheter bestäms av lagen FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), därigenom tog domaren beslut som Yahoo var tvungna att följa.

Den ursprungliga versionen av lagen kom till 1978 under strikta villkor, det var endast en särskild domstol som kunde tillåta elektronisk övervakning av misstänkta spioner eller av främmande makter som ville skada USA. Efter 9/11-attackerna 2001 gav Bushadministrationen NSA tillstånd att kringgå domstolen och kontinuerligt övervaka bland annat den militanta gruppen Al Qaeda, men även andra grupperingar. Efter att detta uppdagades år 2005 röstade kongressen i USA för immunitet för de företag som hjälpt NSA att övervaka internet, och samtidigt röstade man igenom ett antal förändringar i övervakningslagen FISA.

Ännu en uppmjukning av lagen skedde 2008 då man fick igenom att myndighetspersoner kunde få domstolsbeslut utan att behöva identifiera varje enskilt mål eller specificera vilken typ av kommunikation man ville få övervakat så länge man övertygade domstolen om att målet var att samla ”underättelser om utländska makter”. Dessutom behövde de längre inte bevisa att någon av sändaren eller mottagaren man övervakade fanns i USA, utan bara att det ”var möjligt att de befann sig utanför USA:s gränser”.

Tidigare har Yahoo lämnat ut information till amerikanska IT-spioner – ett faktum som man fick fram efter att företaget förlorat i en domstol.

Dessa nya rapporter har återigen givit uppmärksamhet till integritetsfrågan. Hur mycket av det vi gör på internet övervakas av amerikanska IT-spioner? Hur många söksträngar finns hos svenska internetleverantörer?

Källa:
Yahoo ’scanned emails to help FBI hunt terrorists’


  • Publicerad:
    2016-10-08 13:45