REPRESSION Under en demonstration i Stockholm fördes två journalister bort och deras utrustning genomsöktes. Nu lägger Justitiekanslern ner utredningen mot polisen.

Vid en demonstration på Västerbron i Stockholm i juni 2022 befann sig en reporter och dennes fotograf på platsen för att bevaka händelserna.

De bägge journalisterna kunde inte uppvisa presslegitimation och avlägsnades därför från platsen. Innan de avlägsnades från platsen genomsöktes deras utrustning, i strid mot eftersökningsförbudet.

Poliserna ska även ha frågat journalisterna efter deras källor.

Det var Journalistförbundet och Reportrar utan gränser som anmälde polisen till Justitiekanslern (JK) som inledde en utredning. Nu rapporterar SVT att JK lägger ner utredningen, för att man inte kan visa att att brott mot efterforskningsförbudet begåtts.

Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter inte får gå igenom material från journalister, som arbetar för en tidning eller TV-kanal med utgivningsbevis vars material omfattas av källskyddet, för att ta reda på källor. Detta för att journalister ska kunna verka på ett bra sätt och inte behöva oroa sig över att polisen eller andra myndigheter ska störa dess arbete genom påtryckningar.