SVERIGE/FINLAND Finska poliser samarbetar med svenska kollegor för första gången för att hantera säkerheten vid derbyt mellan Djurgården och Hammarby i Stockholm. Denna insats syftar till att förbättra publikhantering och från polisens håll säger man att man hoppas på incidenter för att kunna ge ”värdefull erfarenhet” åt de finska gästerna.

Finsk polis har tillsammans med svensk polis skött övervakningen av derbymatchen mellan Djurgården IF och Hammarby IF i Stockholm, en match som ofta brukar leda till våldsamma sammandrabbningar mellan respektive lags supportrar. De finska poliserna ska enligt Hufvudstadsbladet ha haft samma befogenheter som sina svenska kollegor.

Jonatan Sparv, sportjournalist på HBL, förklarar angående matchen att: ”Det finns inget i Finland som kan jämföras med ett Stockholmsderby”.

Det övergripande målet med detta gränsöverskridande polissamarbete är att utbilda de finska poliserna i publikhantering under verkliga omständigheter, ett initiativ som leds av Jesper Molander, polisinspektör vid nationella operativa avdelningen i Sverige.

— Vi kan nog förmoda att den finska polisen kommer behöva använda våld i någon mån för att stävja bråk, säger Molander.

Vidare erkänner han att man ”nästan hoppas” på incidenter för att säkerställa att övningen ger värdefull erfarenhet. Detta evenemang är en del av en större strategi för att kunna kalla in förstärkning från övriga nordiska länder vid stora händelser som statsbesök, demonstrationer eller stora fotbollsmatcher.

Denna särskilda övning, som är första gången finsk polis samarbetar under denna form med den svenska polisen, genomförs på engelska. Detta är en avvikelse från tidigare övningar där svenska använts. Allt samarbete möjliggörs på grund av Prümavtalet, ett avtal som syftar till att intensifiera gränsöverskridande samarbete mellan europeiska polisstyrkor.