POLITIK En ny utredning har gjorts angående ytterligare utökade befogenheter för polisen och Säpo. I utredningen föreslås bland annat att polisen ska kunna använda sig utav husrannsakan i preventivt syfte.

En utredning angående fler ökade befogenheter för polisen lämnades under torsdagen över till justitieminister Gunnar Strömmer (M). Strömmer har uppgett att regeringen kommer att gå vidare med huvuddelen av förslagen i utredningen men att vissa ändringar kommer att göras.

Den 1 oktober trädde en ny lag i kraft som ger polisen möjlighet att avlyssna och övervaka personer i preventivt syfte. Metoden hemlig rumsavlyssning, också kallad buggning, omfattades dock inte av den lagen. Regeringens utredare Inger Strömberg har nu föreslagit att även den metoden ska få användas i preventivt syfte.

I dagsläget sägs det att buggning inte är tillåtet för varken polisen eller Säpo att använda utanför en förundersökning.

— Men det ska endast få användas om det finns misstanke om brott med minimistraff på fyra år och för vissa brott på Säkerhetspolisens område, säger Strömberg.

Hon påpekar även att hemlig rumsavlyssning inte bara innebär dolda mikrofoner i någons bostad, utan även att man till exempel kan avlyssna personer som står och pratar utomhus.

Strömberg föreslår att även husrannsakan ska kunna användas i preventivt syfte.

— Vi föreslår att Säkerhetspolisen, polisen och Tullverket ska få använda detta för att få tillträde till en plats för att söka efter föremål eller information, säger Strömberg.

Hon föreslår också ändringar i den så kallade inhämtningslagen, som gör att polisen i större utsträckning kan använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

— Det här kan vara oerhört betydelsefullt i vissa fall. Lägger man ihop det här totalt, med att polisen också har fått möjlighet att använda hemliga tvångsmedel i ett förebyggande och förhindrande syfte, är det ett stort skifte, säger Gunnar Strömmer.

Utredaren föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025, men Strömmer vill att det går snabbare och vill att de införs från och med 1 juli nästa år.