INRIKES Göteborg kan komma att införa ett ljudbaserat detektionssystem för att snabbt identifiera och reagera på skottlossningar. Systemet, som redan används i flera amerikanska städer, syftar till att förbättra responstiden för blåljuspersonal och öka säkerheten.

Göteborgs kommun överväger att installera mikrofoner på stadens gator som kan detektera skottlossningar direkt och automatiskt larmar ambulans och polis till brottsplatsen. Tekniken, som redan används i flera amerikanska städer, syftar till att minska responstiden för blåljuspersonal.

Axel Darvik (L), kommunalråd i Göteborg, har tagit initiativet till en motion för att införa detta system. Systemet, som reagerar enbart på ljud som liknar skottlossningar, har potential att förbättra insatsstyrkornas effektivitet genom snabbare och mer exakt lokalisering av händelsen.

— Det viktigaste är att korta responstiden och snabbt komma på plats, förklarar Darvik.

Idén kommer från USA

Tekniken, som redan används i vissa städer i USA, har varit starkt omdebatterad. Eric Piza, professor i kriminologi vid Northeastern University, har studerat Shotspotter-systemet som används i Chicago och Kansas City sedan 2012.

— I Kansas City har Shotspotter-larmen kommit in i genomsnitt 93 sekunder snabbare än det första nödsamtalet, säger Piza.

Trots detta, betonar han att snabbare larmtider inte nödvändigtvis leder till förbättrad allmän säkerhet eller färre skjutningar.

Diskussioner pågår i Chicago om att förnya kontraktet för Shotspotter på grund av de höga kostnaderna i jämförelse med antalet uppklarade brott. I Göteborg är kostnaden för ett liknande system ännu inte fastställd, men Darvik tror att frågan kommer att behandlas av kommunfullmäktige till hösten.