INRIKES. Polisen i Jönköping låter meddela att en av deras dagliga uppgifter är att fokusera på arbetet mot så kallade hatbrott.

Såhär väljer Polisen att illustrera ett så kallat hatbrott.

Så här väljer Polisen att illustrera ett så kallat hatbrott.

Polisen i Jönköpings län låter meddela på Polisens hemsida att man fokuserar på så kallade hatbrott och genom olika arbetsmetoder försöker ”förhindra, förebygga och utreda denna typ av brott”.

Hatbrott beskrivs som olika former av brott som utförs på grund av den drabbade personens hudfärg, etnicitet, tro eller sexuella läggning. För att illustrera hatbrott väljer man en bild med flera vita schackpjäser som ser ner på en omkullvält mörk schackpjäs.

Den första september kommer Jönköpingspolisen att bjuda in flera olika trossamfund som finns representerade i länet för ett informationsmöte och dialog.

Benämningen hatbrott används frekvent då en vit gärningsman begått ett brott mot ett brottsoffer av annan ras. Om ett brott utreds som hatbrott ökar även straffpåföljden. Dock används inte benämningen hatbrott lika frekvent, om alls, när gärningsmannen är utländsk och offret svenskt.

Källa:
Polisens arbete med trossamfund och mot hatbrott


  • Publicerad:
    2015-06-29 17:15