Dagens datum 12 januari: Joseph Goebbels påstås enligt vissa ha varit en ”mästare” på propagandatekniken ”stora lögnen”. Denna dag år 1941 beskrev Goebbels denna teknik i en artikel, men vad handlade artikeln egentligen om?

goebbels1

Både Adolf Hitler och Joseph Goebbels har anklagats för att ha utformat en propagandateknik som kommit att kallas för ”den stora lögnen”. Detta påstås i otaliga dokumentärer om Tredje riket, i massmedia och i böcker, med syftet att utmåla nationalsocialister – eller nationella i allmänhet – som oärliga och icke-trovärdiga. I grund och botten går tekniken ut på att ljuga stort och hålla fast vid lögnen, eftersom ”ju större lögnen är, desto större är utsikterna för att den ska bli trodd”.

Anklagelserna mot Hitler och Goebbels handlar i själva verket om olika citat som tagits ur sitt sammanhang eller som inte ens existerar. Den förste som beskrev den stora lögnen som teknik var Hitler som i Mein kampf de facto skrev att ”ju större lögnen är, desto större är utsikterna för att den ska bli trodd”. Det Hitler framför handlar dock om någonting helt annat än ett ”erkännande”. Citatet har tagits från sitt sammanhang och avbrutits innan Hitler ens hunnit avsluta sin mening.

Citatet kommer från kapitlet ’Orsakerna till sammanbrottet’ där Hitler gör upp med ”lögnens stora mästare” (judarna) och förespråkar ”sanningens seger”. Märk väl att Hitler i texten betonar lögn som något negativt och sanning som positivt. Hela stycket, där innebörden blir en helt annan än om man plockar ut ovan nämnda halvmening, lyder:

Då man stämplade Ludendorff som skyldig till nederlaget i världskriget, vred man det moraliska vapnet ur händerna på den ende farlige anklagare som kunde ha rest sig mot fosterlandets förrädare.

Man [judarna] utgick därvid från den riktiga principen att ju större lögnen är, desto större är utsikterna för att den ska bli trodd, eftersom de flesta människor inom folkets stora massa i djupet av sitt hjärta visserligen inte medvetet och avsiktligt är dåliga, men så enkelt och primitivt konstruerade att de lättare faller offer för en stor lögn än en liten. De ljuger själva mången gång i smått, men skäms för att göra sig skyldiga till en stor lögn. En sådan får alltså inte plats i deras medvetande, och de tror därför inte heller andra om en så oerhörd fräckhet och en så infam förvrängning. Även då de upplyses om detta tvivlar och vacklar de länge, och försöker tro att lögnen åtminstone har någon grund, varav följden blir att en smula fastnar även av den fräckaste lögn, ett faktum som alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar i denna världen alltför väl känner till och utnyttjar på det gemenaste sätt.

Hitler förmedlar alltså att den stora lögnens teknik är effektiv, eftersom vanligt folk inte kan föreställa sig att det finns människor som ljuger så stort och därför tar den stora lögnen som sanning. Den stora lögnens teknik innebär dock enligt Hitler ”en oerhörd fräckhet” som utnyttjas av ”lögnkonstnärer” för att manipulera och utnyttja folket på ”på det mest gemenaste sätt”.

Joseph Goebbels å sin sida ska inte bara ha använt sig av och uttryckt den stora lögnens teknik, utan enligt vissa källor även varit en ”mästare” på den. Goebbels påstås ha sagt: ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning”. Det ligger förstås nära till hands att tro att även detta citat lyfts ur sitt sammanhang, men i detta specifika fall är det tveksamt om uttalandet från Goebbels någonsin har existerat. Meningen, och i vissa fall hela stycket, har upprepats i hundratusentals böcker och hemsidor, men ingen verkar kunna uppge någon källa på när och i vilket sammanhang detta påstående skulle ha förts fram.

Om detta nu har uttalats, av Goebbels, är frågan om när också ytterst relevant. För om orden yttrades innan eller efter 1933 – där 1933 är den tidpunkt då nationalsocialisterna blev statsbärande – får de helt olika innebörder. Om orden yttrades innan nationalsocialisterna tog makten innebär de i så fall att NSDAP representerar en sanning som hotar en lögnaktig stat, vilket innebär att Goebbels i så fall motsätter sig den stora lögnen. Citatet i sin helhet lyder:

Om man berättar en tillräckligt stor lögn och fortsätter att upprepa den, kommer folk till slut att tro på den. Lögnen kan hålla bara så länge som staten kan skydda folket från politiska, ekonomiska och/eller militära konsekvenser av lögnen. Därmed blir det livsviktigt för staten att använda all sin kraft för att kväva oliktänkande, ty sanningen är lögnens svurna fiende och därmed blir alltså, i förlängningen, sanningen statens största fiende.

Det finns bevisligen ett fall där Goebbels argumenterar kring den teknik som tillskrivits både honom och Hitler. Han gör det i en artikel från 1941 på ett liknande sätt som Hitler gör i Mein kampf. Goebbels artikel, som handlar om engelsmännens kontra tyskarnas sätt att bedriva propaganda, anklagar i själva verket engelsmännen för att använda sig av denna propagandateknik, som är ”ett gammalt engelskt knep”. I artikeln  ’Churchills lögnfabrik’, från den 12 januari 1941, skriver Goebbels följande:

Detta är förstås rätt smärtsamt för de inblandade. Man ska som regel inte avslöja sina hemligheter, eftersom man inte vet om eller när man kan behöva dem igen. Det huvudsakliga brittiska ledarskapet vilar inte på någon speciell intelligens. Snarare vilar det på anmärkningsvärd dum tjockskallighet. Engelsmännen följer principen att när man ljuger, ska man ljuga stort, och hålla sig till det. De vidhåller sina lögner, även med risken att verka löjliga.

Faktiskt var Goebbels motståndare till lögnaktig propaganda (i motsats till sanningsenlig propaganda) och hans propagandateknik handlade istället om att presentera budskapet på rätt sätt, utan att ljuga. Ett av Goebbels starkaste uttalanden mot lögnaktig propaganda kom vid rikspartidagarna 1934 där han uttryckte att den propaganda som ljuger kommer att förlora i längden:

Varje form av propaganda har en riktning. Kvaliteten av denna riktning bestämmer om propagandan har en positiv eller negativ effekt. Bra propaganda behöver inte ljuga, den måste minsann inte ljuga. Den har ingen anledning att rädas sanningen. Det är ett misstag att tro att människor inte tål sanningen. De kan. Det handlar bara om att presentera sanningen till människor på ett sätt som de kan förstå. En propaganda som ljuger bevisar att den står för en dålig sak. Den kan inte bli lyckad i längden. Bra propaganda följer alltid med något som tjänar en god sak, men propaganda är fortfarande nödvändig för att en god sak ska kunna lyckas. En god idé vinner inte bara för att den är god. Den måste framföras på ett lämpligt sätt om den ska vinna.

Källor:
Churchill’s Lie Factory
False Nazi Quotations
The Big Lie

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-12.


  • Publicerad:
    2018-01-12 00:08