Dagens datum 27 mars Denna dag 1933 genomfördes massiva judiska demonstrationer runt om i världen. Demonstrationerna var en del av det ”heliga krig” som judiska organisationer utropat mot Tyskland.

Den 12 mars 1933, endast en vecka efter den nationalsocialistiska valsegern, tog amerikanska judiska organisationer initiativet till en världsomspännande ekonomisk bojkott av Tyskland. Det första steget till krigsförklaringen togs då organisationen American Jewish Congress föreslog att en massiv protest skulle hållas i New York den 27/3 1933.

I en serie möten under dagarna den 20 och 21 mars beslutade de mäktigaste judiska organisationerna i världen att de föreslagna protesterna skulle hållas. På dessa möten beslutades även att via ekonomiska sanktioner knäcka den, på grund av Versaillesfreden, bräckliga tyska ekonomin. Några dagar senare organiserades mindre protester i New Tork, då 20 000 judar utförde bojkotter mot tyska företag i staden.

Den 24 mars rapporterade den brittiska tidningen The Daily Express från dessa möten. Artikeln hade rubriken: Judea Declares War on Germany – Jews of All the World Unite in action.”  Artikeln beskriver ett kommande heligt krig mot Tyskland där alla världens judar ska förena sig i ekonomisk och finansiell krigföring mot landet. Man beskriver vidare hur världens 14 miljoner judar står som en i sitt hat mot det nationalsocialistiska Tyskland.

Från samma möten rapporterade den judiska tidningen Natscha Retsch:

The war against Germany will be waged by all Jewish communities, conferences, congresses... by every individual Jew. Thereby the war against Germany will ideologically enliven and promote our interests, which require that Germany be wholly destroyed. The danger for us Jews lies in the whole German people, in Germany as a whole as well as individually. It must be rendered harmless for all time.... In this war we Jews have to participate, and this with all the strength and might we have at our disposal.

Dagen före de utropade protesterna offentliggjorde Tysklands sionistiska organisation ett uttalande, i vilket man avfärdade anklagelserna mot nationalsocialisterna som lögnaktiga och sensationslystna. Samma dag skrev Joseph Goebbels i sin dagbok:

Det enda sättet att kunna försvara oss mot de utländska lögnerna, är att sätta press mot upphovsmakarna eller de som dra nytta av dem, nämligen de tyska judarna, som fram till nu inte har antastats. Vi måste inleda en omfattande bojkott av judiska företag i Tyskland. Kanske de utländska judarna tänker sig för, när de får se sina rasliga bröder under hård press.

Den 27 mars genomfördes protestaktioner i bland annat New York, Chicago, Baltimore, Boston, Cleveland, Philadelphia och på 70 andra platser. Den största demonstrationen hölls i New Yorks Madison Square Garden, där över 55 000 judar uppges ha samlats. Från Madison Square Garden sändes hatet mot Tyskland ut över hela världen, där framhävde man Tyskland som judarnas fiende nummer ett. Vid mötet uppmanades även till en världsomspännande ekonomisk, kulturell och social bojkott av det nationalsocialistiska landet.

Judar i Madison Square Garden, 27 mars 1933.

Som ett direkt svar på denna judiska krigsförklaring beslutade den tyska regeringen att en motaktion skulle hållas. Den 28/3 publicerades en proklamation av Dr. Goebbels i tyska tidningar, några dagar senare beslutades det att bojkotten skulle inledas 1 april.

Tyska arbetare i Lustgarten, 1 april 1933.
SA-män 1 april 1933, skyltarna lyder: Tyskar! Försvara er! Handla inte av judar!

Dr. Goebbels skriver följande om dagen:

1.april Bojkotten mot den utländska skräckpropagandan har noggrant påbörjats i Berlin och i resten av riket. Jag körde längs med Tauentzienstrasse på en inspektionsrunda. Alla judiska affärer är stängda. SA-män står på vakt utanför ingångarna. Överallt har allmänheten hörsammat uppmaningen. Perfekt disciplin upprätthålls. Fantastisk att se detta. Allting går lugnt till, liksom i resten av riket.

Etthundrafemtiotusen arbetare från Berlin samlades under eftermiddagen i Lustgarten för att visa sitt samlade stöd för protesterna mot den utländska skräckpropagandan. Stämningen är mycket hög!

Media arbetar i total harmoni. Bojkotten är en stor moralisk seger för Tyskland. Vi har visat de utländska makterna att vi kan samla hela nationen utan större problem.
Vid midnatt blåser vi av bojkotten självmant. Vi inväntar följderna i den utländska propagandan.

Samuel Untermyer.

Efter de organiserade bojkotterna under mars 1933, fortsatte man attackera mot Tyskland. Under sommaren 1933 hölls ytterligare en konferens i Amsterdam, där man koordinerade den pågående ekonomiska blockaden. Där skapades organisationen World Jewish Economic Federation, och en judisk advokat vid namn Samuel Untermyer valdes till ordförande. Vid sin återkomst till New York lät han sig bli intervjuad i radio. Här följer delar av denna intervju:

...Germany [has] been converted from a nation of culture into a veritable hell of cruel and savage beasts.

We owe it not only to our persecuted brethren but to the entire world to now strike in self-defense a blow that will free humanity from a repetition of this incredible outrage....

Now or never must all the nations of the earth make common cause against the... slaughter, starvation and annihilation... fiendish torture, cruelty and persecution that are being inflicted day by day upon these men, women and children....

When the tale is told... the world will confront a picture so fearful in its barbarous cruelty that the hell of war and the alleged Belgian atrocities pale into insignificance as compared to this devilishly, deliberately, cold-bloodedly planned and already partially executed campaign for the extermination of a proud, gentle, loyal, law-abiding people...

The Jews are the aristocrats of the world. From time immemorial they have been persecuted and have seen their persecutors come and go. They alone have survived. And so will history repeat itself, but that furnishes no reason why we should permit this reversion of a once great nation to the Dark Ages or fail to rescue these 600,000 human souls from the tortures of hell....

...What we are proposing and have already gone far toward doing, is to prosecute a purely defensive economic boycott that will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends.

...We propose to and are organizing world opinion to express itself in the only way Germany can be made to understand....

Som alla kan se så var de tyska aktionerna helt defensiva. Den första krigsförklaringen inför det som skulle bli det andra världskriget kom inte från Tyskland, utan av den av den organiserade judenheten.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-03-27.