HOMOLOBBYN Homoutställningen Ecce Homo väckte avsky redan 1998. Nu har den återlanserats av en judisk biskop och en lesbisk präst.

Den 17 juni invigde Åke Bonnier utställningen Ecce Homo i Caroli kyrka i Borås. Juden Bonnier är biskop i Skara stift och har en lång historia av homoaktivism, där han använder sig av Svenska kyrkan som plattform. Dagen till ära höll han ett föredrag om hur man bör HBTQI+-tolka bibeln, så att den blir till berörda personers fördel istället för tvärtom.

Ecce Homo är skapad av Elisabeth Ohlson och ställdes ut första gången 1998. Den väckte då hårt motstånd och långvariga debatter. Tord Harlin, dåvarande biskop i Uppsala stift, uttalade sig:

— I bästa fall är det dålig teologi, i värsta fall är det hädelse, sa han.

Utställningen består av tolv fotografier där homosexuella personer och miljöer tolkas in i olika bibliska sammanhang. Det lyfts fram att ett flertal av personerna var sjuka i Aids. Ett av Ohlsons syften ska ha varit att visa hur Guds kärlek omfattar alla människor utan undantag.

Även denna gång valde man att ha med den bild som väckt störst reaktioner, där försök har gjorts att få åtminstone den enskilda bilden bortplockad. Det är den hårt kritiserade ”Dopet”, som ska föreställa Jesus och Johannes Döparen i en gemensam homosexuell aktivitet. Jesus är naken och miljön är en så kallad bastuklubb, en verksamhet som förbjöds 1987 för att hindra en hiv-epidemi bland homosexuella män.

Utställningen i Caroli kyrka är öppen för barn och försök görs att locka dit minderåriga. Bland annat genom att annonsera från en av Svenska kyrkans ungdomsgårdar, där man är välkommen från 13 års ålder.

Ansvarig för utställningen är Mirjam Fors, som är präst och församlingschef . Hon beskriver utställningens budskap som ett ”evangelium”, vilket hon personligen lovar att sprida. Fors är själv öppet lesbisk och har tidigare uttalat sig om bland annat att ”bibeln är skriven av män för män” och att det är ”viktigt att ständigt tolka bibeln tillsammans.”