KULTURMARXISM. En ny kontroversiell tavla av Ecce Homo-konstnärinnan Elisabeth Ohlson har tagit plats i S:t Pauli kyrka i Malmö. Istället för den omdiskuterade ”Paradiset” som togs bort i december, har en kopia av ”Nattvarden” hängts upp.

En kopia av ”Nattvarden” av Ecce Homo-konstnären Elisabeth Ohlsson har hängts upp i S:t Pauli kyrka i Malmö. Skärmbild: Youtube.

Efter endast tio dagar togs Elisabeth Ohlsons homoerotiska altartavla ”Paradiset” i december bort från kyrkorummet, där den fått en plats nära altaret i S:t Pauli kyrka.

Tavlan – som visar Paradiset med homosexuella och rasblandade par istället för Adam och Eva – invigdes den första advent som ”den första HBTQ-altartavlan”.

— Tavlan visar att guds kärlek omfattar alla människor, att alla människor är skapade till guds avbild. Där ingår också att människor är skapade till att älska andra människor av samma kön, sade då prästen Helena Myrstener, som lobbat för att altartavlan skulle hamna i Malmö.

Kyrkoherde Per Svensson beslutade dock att den omdiskuterade tavlan skulle tas bort med förklaringen att det var problematiskt att en transsexuell kvinna på tavlan gestaltade ormen i Paradiset, vilken traditionellt sett står för ondska.

Nu har tavlan ersatts av en annan, minst lika kontroversiell tavla av Ohlson. Det är en kopia av ”Nattvarden” som ingick i utställningen Ecce Homo.

— Det är för att visa på vårt fortsatta och oförtröttliga engagemang i frågor som rör HBTQ, kommenterade Myrstener.

Källa:
Omdiskuterat verk ersätter ”Paradiset” i kyrkan


  • Publicerad:
    2020-01-07 15:05