UTRIKES. Den judiske ”förintelseöverlevaren” och nobelpristagaren Imre Kertész menar att sedan Hitler besegrades 1945 så vågar Europa inte längre tala om vikten av ras och religion. Samtidigt fördömer han folkutbytet på Europas folk. Detta skriver han i sin bok ”Den sista tillflykten”.

Det är i sin bok ”Den sista tillflykten” som juden Imre Kertész går till hårt angrepp mot den liberala demokratin och folkutbytet på Europas folk. Han skriver att sedan Adolf Hitler besegrades år 1945 så vågar vi ”inte längre tala om ras eller religion” vilket har möjliggjort dagens massinvandring från tredje världen.

Kertész kallar liberalismen för en ”barnslig och självmördande” ideologi som har tillåtit att Europa översvämmas av muslimer från tredje världen.

Han skriver:

Europa kommer snart att gå under på grund av sin förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.

Kertész går dock inte direkt till angrepp mot de sionistiska krafter som genom den liberala demokratin har påtvingat västvärlden massinvandring och mångkultur. I hans ögon är det muslimerna som är det största hotet och ”fienden”.

Vidare skriver han att:

Jag borde säga några ord om politiken också … Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockupererar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin … Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende.

Kertész fördes vid 15 års ålder till koncentrationslägret Auschwitz och inledde senare, efter att han lämnade lägret när röda armén avancerade mot Tyskland, en författarkarriär.

Källa:
Nobelpristagare i litteratur: ”Muslimerna översvämmar, ockuperar och förstör Europa”


  • Publicerad:
    2015-08-30 09:40