MOTSTÅNDSRÖRELSEN Nordfront återpublicerar denna appell om ett nordiskt EU-utträde från Nordiska motståndsrörelsen. Artikeln är tidigare publicerad på kampanjsidan FrittNorden.nu.

Om du läst våra tio punkter har du sannolikt också kommit till slutsatsen att EU utgör ett allvarligt hot mot vårt land, våra medborgares säkerhet och vårt folks överlevnad.

Att genomföra ett Svexit är emellertid inte en enkel sak utan kräver att vi först kastar ut alla förrädare från regeringen och riksdagen. För att åstadkomma detta måste vi genomföra en revolution. Lyckligtvis för oss kommer den timmen allt närmare eftersom globalisterna blir allt mer splittrade och motståndet ökar. Dessutom är det bara vi som erbjuder ett faktiskt alternativ för att revolutionärt omdana vårt land.

Nordiska motståndsrörelsen kommer inte kandidera i Europaparlamentsvalet. Vår bedömning är att utsikterna att nå något inflytande är ännu sämre än i ett riksdagsval även om vi skulle lyckas komma in i ett EU-parlament. Svenska EU-parlamentariker har nämligen inget som helst att säga till om i Bryssel, där besluten ändå tas av den internationella storfinansen och dess lakejer i EU-kommissionen.

Under EU-valet fokuserar Nordiska motståndsrörelsen istället på att informera svenskar om det hot som EU utgör och samtidigt förespråka vårt eget alternativ, vår vision om ett fritt och enat Norden. I framtiden kommer vi kanske ställa upp i ett Europaparlamentsval om vi anser att det finns goda utsikter för att få tillräcklig uppmärksamhet för att nå ut med våra politiska mål, men i nuläget ser vi att det bästa sättet att göra vår idé känd är att direkt adressera vanligt folk.

Finns det valbara partier som vi anser vara tillräckligt i linje med våra mål för att vi ska uppmana våra medlemmar och sympatisörer att rösta på dem? Tyvärr inte i Sverige.

I riksdagen är alla partier numera pro-EU och utgör därför ett hot mot vårt folk. Det kan finnas nyansskillnader mellan vissa partier men alla av dem utgörs av globalistlakejer. Utanför riksdagen finns uppstickare som till synes skulle kunna utmana den rådande makten. Tyvärr kan vi inte se att de erbjuder ett verkligt alternativ till EU.

Med tanke på den fientliga omvärld vi lever i anser vi att det blir kontraproduktivt att leda in svenskar i ett Sverigecentrerat tänkande när det är uppenbart att vi för att kunna hävda svenska, men också finska, norska, danska och isländska intressen, måste sträva efter att bygga ett enat Norden – och redan nu samla nordbor kring denna tanke. I slutändan måste vi ha ett gemensamt försvar, valuta, och politiskt styre av något slag. Att åstadkomma detta är inte bara nödvändigt för att vara konkurrenskraftigt utan också grundläggande för att kunna säkra vår absoluta självständighet från andra stormakter. Endast ett enat Norden kan säkra de nordiska folkens biologiska överlevnad på sikt.

Vi bedömer att de uppstickare vi ser inte tänker i de banorna utan är kvar i ett gammalt och utdaterat tänkande. Att uppmana till att rösta på dem är att förvirra svenskar och leda in dem på villospår.

Vill du bekämpa EU på riktigt är ditt enda val att organisera dig i Nordiska motståndsrörelsen så att vi kan avancera organisationen och på sikt nå ut med vår vision om ett fritt Norden. Gör dig inga illusioner; EU kommer kunna lämnas först efter att regering och riksdag rensats från förrädare, vilket enbart kommer kunna ske genom att vi kastar, inte röstar, ut dem.


Följ Nordiska motståndsrörelsens aktivism på Motståndsrörelsen.se och läs mer om organisationens inställning till EU och vision om ett fritt och enat Norden på FrittNorden.nu.