UKRAINAKONFLIKTEN Likt Israel måste Ukraina skicka sina kvinnor till frontlinjen för att strida. Detta anser det ukrainska försvarsministeriets genusrådgivare Oksana Grigorieva.

Under månader har en intensiv debatt pågått i Kiev för hur man ska ändra värnpliktslagen för att kunna kalla in fler soldater till kriget. Den sparkade överbefälhavaren Valerij Zaluzjnyj uppgav tidigare att armén behöver 500 000 nya rekryter för att täcka upp för tidigare förluster.

De flesta politiker är överens om att man måste sänka åldern för obligatorisk tjänstgöring i armén, även om röster också höjts för att även kvinnor måste mobiliseras till försvaret av landet.

Oksana Grigorieva, som är så kallad genusrådgivare i det ukrainska försvarsministeriet, säger i en kommentar till brittiska The Times att sann jämställdhet uppnås först när kvinnor åläggs samma plikter som män. Att det är fel att låta kvinnor strida avfärdar hon som en ”gammaldags mentalitet”.

— Vår konstitution anger att det är varje ukrainares plikt att försvara sitt hemland, så det är bara rätt att kvinnor också tjänar, säger hon.

Enligt Grigorieva kommer Ryssland ”inte bara att försvinna” vilket innebär att Ukraina ”likt Israel måste vara förberedda och det betyder att träna upp både män och kvinnor att vara redo för krig”.

Just nu tjänar omkring 65 000 kvinnor i Ukrainas försvarsmakt, vilket är en ökning med 40 procent sedan 2021. Nästan samtliga är frivilliga, även om kvinnor med vårdexamen numera måste registrera sig hos närmaste rekryteringskontor för armén.