HBTQP. En kirurgklinik menade sig sakna rätt kompetens för utbyte av bröstimplantat på en ”transa” och avböjde därför hans begäran om konsultation. Nu döms kliniken för diskriminering.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

I västvärlden generellt flyttar homolobbyn fram sina positioner. En av konsekvenserna blir att det krävs allt mindre för att någon ska bli fälld för diskriminering av en sexuell minoritet.

I Sverige har nu Diskrimineringsombudsmannen (DO) fastställt att den kirurgklinik som förvägrade en ”transa” konsultation inför eventuell operation har gjort sig skyldig till diskriminering som har samband med sexuell läggning, kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Den transsexuelle mannen skriver i sin anmälan att kliniken tidigt år 2018 annonserade om bra priser på såväl bröstoperationer som utbyten av implantat.

Transan önskade byta ut sina egna bröstimplantat då han fått en kapselbildning i ena bröstet, så han blev genast intresserad.

”Såvitt vi kan uppbringa en läkare med rätt kompetens”
Han kontaktar därför kliniken per telefon, beskriver sin belägenhet, fyller i en hälsodeklaration och förklarar att han är en ”transa”.

Han får informationen att inga hinder föreligger för operationen men att en läkare med rätt kompetens först måste kunna uppbringas.

Några dagar senare kontaktas transan av klinikens reception och får då beskedet att ingen av klinikens kirurger anser sig ha rätt kompetens för att kunna byta ut hans implantat.

Transan anmäler då kliniken till DO och hävdar därvid att orsaken till klinikens förvägran måste vara det faktum att han är transsexuell.

Han betonar särskilt att det inte framgår i klinikens annons att man inte utför operationer på transpersoner.

DO åberopar i sin bedömning tidigare domar från Högsta förvaltningsdomstolen när man hävdar att estetisk plastkirurgi – även när det gäller enskildas önskemål vid privata kliniker – ”utgör tjänst i diskrimineringslagens, DL mening”.

Enligt den anklagade kliniken har man för närvarande ingen läkare som anser sig vara kapabel att utföra en bröstoperation på en person som var född som man.

Detta argument bemöter – och avfärdar – DO med att konstatera att kliniken har mycket erfarna läkare.

Klinikens uppriktighet används emot dem
När kliniken i ett senare skede uppger att det ingår i dess policy att inte utföra bröstoperationer på personer som är födda som män, ligger detta dem i fatet – då DO bedömer att det därmed bevisligen finns ett samband mellan ”anmälarens kön” och beslutet att neka konsultation.

Sammanfattningsvis fastställer DO att kliniken – genom att förvägra transan konsultation – har brutit mot diskrimineringsförbudet i DL kap 2 § 12 punkten 1 ”på ett sätt som har samband med kön och könsöverskridande identitet eller uttryck”.


  • Publicerad:
    2021-01-27 14:45