RADIO. Andra avsnittet av Radio Nordfront är här. Programmet gästas av Motståndsrörelsens ledare.

avsnitt2_klas

Här kommer andra avsnittet av Radio Nordfront. De fasta medarbetarna Robin Palmblad, Emil Hagberg och Martin Saxlind diskuterar reaktionerna på första avsnittet och ambitionerna med radiosatsningen.

Som inbjuden gäst medverkar Nordiska motståndsrörelsens ledare Klas Lund, som bland annat diskuterar sin syn på Ryssland samt Motståndsrörelsens parlamentariska gren. Inledningsvis diskuteras också responsen på det första avsnittet samt vad radiopratarna vill få ut av Radio Nordfront.

Lyssna (29 minuter):

Avsnitt #2 finns även att ladda ner i mp3-format.

Radio Nordfront är tänkt att fylla den efterfrågan som uppenbarligen finns på att Nordfront och Motståndsrörelsen ska börja med podcast/webbradio. Vi har valt att börja i liten skala och tänker känna pulsen på våra lyssnare och utvecklas allt eftersom. Vi försöker att ha stora öron och vara våra lyssnare tillmötesgående.

Radio Nordfront är en del av Nordfront och Motståndsrörelsen och budskapet som förs ut i radion kommer i stort att vara i linje med det rörelsen står för. I vissa, ofta mindre viktiga, frågor är dock åsikterna mer personliga.

Programledare: Robin Palmblad, Martin Saxlind och Emil Hagberg.

Vidare kommer intressanta personer från Motståndsrörelsen, men förhoppningsvis även utomstående nationella, att bjudas in för att medverka i Radio Nordfront.


  • Publicerad:
    2015-03-19 11:40