INRIKES. Antalet anmälningar om allvarliga fall av hot och våld i grundskolan och i förskoleklass har fördubblats på fem år. Fjällsjö Nyheter rapporterar om hur våldet har flyttat ned i åldrarna och hur det numera drabbar även dagisbarn.

Ett bråk mellan två dagisbarn i Örnsköldsvik resulterade i att det ena barnet beväpnade sig med en kniv och försökte mörda det andra barnet. En anställd i dagispersonalen utsattes för misshandel när hon gick emellan.

Bråket mellan barnen urartade när det ena barnet hotade att döda det andra barnet med ett träsvärd. När en förskollärare ingrep beväpnade sig barnet istället med en kniv, medan det andra barnet lyckades låsa in sig på toaletten.

Efter händelsen mår förskoleläraren psykiskt dåligt och har anmält händelsen, till Arbetsmiljöverket.

I det Nya Sverige är våldsamma bråk på dagis och i skolor en ökande trend. Antalet anmälningar om hot och våld i skolan och i förskoleklass ökar hela tiden och i Västernorrland oroar sig skolledare och lärarfacket för ”utvecklingen”.

”Enorm skillnad” i Nya Sverige
Antalet anmälningar om grova fall av hot och våld i grundskola och förskoleklass har nästan fördubblats på fem år, från drygt 300 fall om året till omkring 600 allvarliga tillbud.

Även om våldet stadigt ökat varje år skedde en extra stor ökning av våldsbejakande barn 2015.

— Våldet har blivit grövre och attityden, hur man kan svara lärare eller säga till lärare, där är det en enorm skillnad, säger Ulla Nyström Theander som är rektor på högstadieskolan Wendela Hellmanskolan i Härnösand.

Enlgt Niklas Haggren, som är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Härnösands kommun, är de anmälda fallen bara ”toppen på isberget”.

— Jag är helt övertygad om att vi i dagsläget har jättestora mörkertal. Vi vet faktiskt inte riktigt förekomsten av hot och våld, säger Niklas Haggren.

Anledningen är att de flesta fall aldrig rapporteras av kommunerna, och kommunerna för heller ingen egen statistik över våldsutvecklingen.

Enligt Haggren förekom det knappt något hot och våld på lågstadiet och mellanstadiet för fem år sedan. Men nu har det skett en tydlig ökning.

Vad det kraftigt ökande våldet bland småbarn beror på säger sig politikerna inte ha en aning om. Men helt säkert beror samhällsutvecklingen på deras politik.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-02-18 10:00