INRIKES. Den skånska kommunen Östra Göinge tvingas nu av Migrationsverket att ta emot ytterligare tre ”ensamkommande flyktingbarn”, trots att man redan sagt nej till detta.

Ett av många exempel på hur de "ensamkommande flyktingbarnen" kan se ut.

Ett exempel på hur de ”ensamkommande flyktingbarnen” kan se ut.

Sedan årsskiftet gäller en ny lag som innebär att Migrationsverket kan tvångsplacera ”ensamkommande flyktingbarn” i kommuner, även om dessa valt att inte teckna några avtal med Migrationsverket. Detta har nu den skånska kommunen Östra Göinge blivit varse om där Migrationsverket hotar att tvångsplacera ytterligare tre av dessa ”barn”. Görs inte det inom en månad riskerar kommunen 500 000 kronor i böter.

Kommunen har gjort klart att man inte har kapacitet att ta emot fler ”barn” för tillfället och har anmält Migrationsverkets beslut till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO väljer dock att köra över kommunen och Thomas Mehralizade på IVO förklarar att man inte är villiga att ge kommunen någon ytterligare tid att ordna ett boende för ”barnen”. Detta på grund av att dessa lever i en ”rättsosäker situation”.

– Just att avvakta är inte lämpligt som vi bedömer det, säger han.

Kommunchefen i Östra Göinge, Jonas Rydberg, överväger för närvarande att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Källor:
Kommun tvingas ta emot fler flyktingbarn
Viteshot i tvist om flyktingbarn


  • Publicerad:
    2014-03-24 17:15