INRIKES. Kommunen beskrivs gå på knäna och kan inte ta emot fler asylsökande. I flera månader har kommunen sagt nej till fler så kallade flyktingbarn, men anledningarna accepteras inte. IVO har nu faststämt att kommunen gjort fel och riskerar därmed vite.

Ett exempel på hur de ”ensamkommande flyktingbarnen” kan se ut.

Ett exempel på hur de ”ensamkommande flyktingbarnen” kan se ut.

De asylsökande beskrivs ha anknytning till Östra Göinge och ska därmed tas hand om kommunen enligt lagen. Men kommunen säger nej och har gjort det sen flera månader tillbaka, vilket Nordfront tidigare skrivit om. Kommunen har hotats med en vite på 500 000 kronor om kommunen inte slutar vägra ta emot flyktingbarnen.

– Vi går på knäna redan idag, vi klarar det inte helt enkelt, säger Charlotta Lundberg som är tillförordnad kommunchef.

Idag tar kommunen hand om 19 personer fast avtalet beskriver att den enbart ska ta emot 8 så kallade flyktingbarn. Man har blivit tvungen att anlita extern hjälp av så kallad hvb-hem för att husera dessa människor, då ordinarie lokaler som erbjuds av kommunen nu inte räcker till.

Att kommunen inte klarar av mottagningen bryr sig Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inte om utan slår fast att Östra Göinge har gjort fel i att avvisa de så kallade barnen och därmed riskerar att betala vite. Man har tidigare vägrat ge kommunen någon ytterligare tid att för att ordna beonde till flyktingarna. Kommunen har nu bestämt sig för att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och kommer att stå på sig tills den får ett beslut.

Stefan Berséus som är ansvarig i Malmö stad för ensamkommande flyktingbarn accepterar inte Östra Göinges anledning till avvisandet, utan hänvisar till mänskliga rättigheter och beskriver deras vägran som lagtrots. Berséus berättar att kommunens överenskommelser om antalet så kallade flyktingbarn inte räcker till och att Malmö stad har idag 200 barn som blivit kvar, trots att staden har ett avtal på bara 80 barn. Han beskriver att kommuner mindre än Östra Göinge i Norrland klarar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn ”alldeles utmärkt”. Frågan om lokaler borde därmed inte vara något större bekymmer i Östra Göinge enligt Berséus.

Om inte Östra Göinge ändrar sin inställning och börjar ta emot flyktingbarn berättar Berséus att han själv kommer att driva det senaste ärendet vidare till IVO. Om kommunen har svårigheter med att klara sitt uppdrag borde de istället samarbeta med andra kommuner, eller överväga en kommunsammanslagning enligt honom.

Källa:
Nej till flera flyktingbarn


  • Publicerad:
    2014-07-19 15:06