På flera kulturberikade platser i landet föreläser man i dagarna om ”Abrahams barns julkrubba”. En av platserna är på fritidsgruppen vid Torskolan i Torsås, där Helen Sandberg Heed föreläser för de små barnen.

Man sitter på biblioteket och delges Bibelns men också Koranens syn på Jesu födelse, eftersom att Abraham är urfader till både kristendomen och islam. Tankegångarna går till när man en gång ville kristna Sverige och få bort den forna seden. ”Religionsdialog” kallar man det i Svenska kyrkan.

”Vi gör det här för att vi har muslimska barn i våra grupper. Den här berättelsen visar på det gemensamma arvet.”

Till hjälp har hon tagit små dockor, där hon berättar om likheterna och skillnaderna. Runt krubban finns texter om Jesus i krubban ur både Bibelns Lukasevangelium och ur Koranens sura nummer 3.

”I dag är det ju extra viktigt att lyfta det gemensamma när alla bara pratar om motsättningar”, säger Sandberg Heed till Barometern.

I Gottsunda har man också samma föreläsning för barnen.

Relaterat: Kristen och muslimsk tradition möts i julkrubba


  • Publicerad:
    2012-12-11 20:06