INRIKES. Körkort ska slopas som id-handling och polisen ska få monopol på att utfärda statliga id-kort, föreslår regeringens utredare. Det ska hjälpa polisen att bättre motverka bedrägerier.

Regeringens id-kortutredning föreslår att körkort ska slopas som giltig id-handling. Istället ska ett nytt id-kort införas från 2022 som bara polisen får utfärda. Detta id-kort ska ha ansiktsbild och fingeravtryck och ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation.

Tanken är att det nya id-kortet ersätta de 13 olika varianter av id-handlingar som i dag utfärdas av myndigheter som Skatteverket och Transportstyrelsen, och kort med SIS-standard som utfärdas av banker och företag.

Enligt regeringens id-kortsutredare Inga-Lill Askersjö är de flesta varianterna av id-handlingar som används idag inte tillräckligt säkra.

— Den som ska kontrollera dem har svårt att se om det är en riktig och inte en falsk handling, säger hon, och tillägger att detta i hög grad gäller körkortet:

— Körkortet är en av de mest osäkra id-handlingar vi har. Det är ingen id-handling, det är en handling för behörighet. Det har väldigt lång giltighetstid (tio år) och man kan få det utan att personligen inställa sig, säger Askersjö.

Det nya id-kortet föreslås ha en giltighet på fem år och ska bara kunna kvitteras ut genom ett personligt besök hos polisen. Man ska bara kunna ansöka om ett nytt kort med ett pass eller ett nationellt id-kort.

Vid ansökan ska polisen kunna kontrollera, med hjälp av ansiktsbilden och program för ansiktsavkänning samt fingeravtryck, om personen finns med i registret över id-kort och passregistret och om uppgifterna stämmer.

Id-korten ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation, med den högsta säkerhetsnivån. Korten ska också kunna användas i stället för pass vid resor inom EU.

Syftet med det nya id-kortet är att det ska motverka bruk av dubbla identiteter och det ökande problemet med id-bedrägerier, enligt regeringens utredare.

Källa:
Utredning: Körkort som id-handling kan slopas


  • Publicerad:
    2019-03-28 09:15