AKTIVISM. Två omhändertagna, flera pepparsprayade och en person till sjukhus efter att polisen attackerade en manifestation i centrala Umeå.

Polisen sprayade pepparspray.

Polisen sprayade pepparspray.

Vid trettontiden befann sig några av Motståndsrörelsens aktivister i centrala delarna av Umeå. Här spreds det flygblad och Nästeschef Robert Eklund höll tal. Efter cirka en halvtimme dök det upp provokatörer som försökte störa den politiska manifestationen. Deras skrikande och störande gjorde att polisen kom till platsen. Polisnärvaron ingöt i vanlig ordning mod i de anti-svenska provokatörerna och de övergick från att bara stå och skrika och störa till att kasta föremål mot Motståndsrörelsens aktivister. Då detta givetvis inte är något Motståndsrörelsen accepterar försvarade aktivisterna sig och polisen valde då att angripa aktivisterna med pepparspray och batonger.

Polisen förde sedan alla aktivister till en närbelägen fotbollsplan där alla visiterades och deras fordon blev genomgångna. Man uppgav som skäl för denna handling att aktivisterna gjort sig skyldiga till ”ohörsamhet mot polismakten”.

En aktivist från Motståndsrörelsen är förd till sjukhus efter upprepade batongslag i huvudet som resulterat i en hjärnskakning. Två aktivister är även omhändertagna av polisen för brott som ej ännu uppgivits.

Tidningen Västerbottenskuriren har i sin rapportering uppgivit att Motståndsrörelsen använde någon kemisk ”försvarsutrustning i gasform” när polisen försökte omringa aktivisterna. Detta är såklart en grov missuppfattning. Det var polisens pepparspray som låg tät i luften vilket kanske journalisten på VK borde förstått.

Dagens aktiviteter fortsätter som planerat och de aktivister Nordfront talat med är vid gott mod. Vi kommer givetvis att återkomma med mer detaljer. Såväl fotografer som filmare fanns på plats.


  • Publicerad:
    2013-09-07 16:40